Kan arbetsgivaren säga upp mig för att jag inte drar in tillräckligt med konsultjobb?

FRÅGA
Hej, hur fungerar det med uppsägningar i konsultbranschen där arbetsgivaren säger att anställda som inte drar in tillräckligt med ärenden kommer att få sluta. Olika förutsättningar finns bland medarbetare för att dra in ärenden där vissa fått mer tid för den arbetsuppgiften samtidigt som arbetsgivaren favoriserar genom att fördela ärenden till andra med motiveringen att det finns en bättre matchning mellan ärende och individ. Kan en arbetsgivare i nästa steg hävda att den som har minst ärenden får sluta oavsett anställningstid?Kan även en arbetsgivare säga att de som har färre ärenden och inte kommer upp i heltid får ta ut semester och de som har ärenden får fortsätta arbeta på heltid oavsett anställningstid?Vad gäller och vilka krav kan man ställa om man inte är fackligt ansluten? Ska man bestrida det och gå vidare om man hamnar i situationen att arbetsgivaren säger upp mig? Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Min utgångspunkt för mitt svar när du skriver "konsultbranschen" är att ni är flera som är anställda och används som konsulter ut mot kunder. Du undrar därmed om arbetsgivaren kan säga upp anställda som inte drar in tillräckligt med ärenden och att vederbörande får sluta, oavsett anställningstid. Du undrar även om arbetsgivaren kan kräva att de arbetstagare som har färre ärenden och inte kommer upp i heltid ska tas ut semester.

Mitt svar kommer att skrivas utifrån LAS och semesterlagens bestämmelser, utan hänsyn till eventuellt kollektivavtal.

Regler om uppsägning

Även om du inte är fackligt ansluten omfattas du (och övriga anställda) av reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS). För att en arbetsgivare ska få säga upp dig krävs det att arbetsgivaren har skälig grund. En uppsägning är inte sakligt grundad om det är skäligt att omplacera arbetstagaren till annat arbete hos arbetsgivaren (7 § första och andra stycket LAS). Uppsägning kan ske dels av arbetsbrist, dels av personliga skäl. Ett vanligt skäl till att en anställning avslutas är att arbetsgivaren hänvisar till arbetsbrist. Arbetsbrist omfattar alla skäl som inte rör arbetstagaren personligen. Det krävs således inte att det uppstår en brist på arbetsuppgifter för att arbetsgivaren ska kunna hänvisa till arbetsbrist, det kan även röra sig om t.ex. omorganiseringar. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist ska arbetsgivaren följa vissa turordningsregler. Utgångspunkten vid turordningen är sist in, först ut. Det vill säg, den med kortast arbetstid är den som får sluta först. Undantagen är om arbetsgivaren har högst tio anställda, då får arbetsgivaren undanta högst två s.k. "nyckelpersoner" från turordningen som inte behöver sägas upp (22 § LAS).

För uppsägning av personliga skäl krävs att det är kopplat till den anställde som person. Saklig grund för uppsägning av personliga skäl kan t.ex. vara misskötsamhet, arbetsvägran, trakasserier, samarbetssvårigheter eller illojalitet. Att den anställde inte lyckas få in så mycket arbete som arbetsgivaren önskar är inte saklig grund för uppsägning.

Som svar på din fråga innebär det att arbetsgivaren kan välja att säga upp en anställd för att den enligt arbetsgivarens mening inte lyckas boka tillräckligt många uppdrag. Undantaget är vid provanställning. Provanställning får ingås för högst sex månaders tid. Under provanställningen kan arbetsgivaren säga upp en arbetstagare utan att behöva redovisa skälen för det.

Regler om semester

Enligt semesterlagen har alla arbetstagare rätt till minst fem veckors semester. Lagen ger dig även en rätt till sammanhängande ledighet under sommaren. Semesterlagen är en skyddslagstiftning för att du som arbetstagare ska ha rätt till en sammanhängande ledighet om minst fyra veckor under sommaren. Lagen är tydlig med ledigheten under sommaren och du har rätt att spara fem dagar för att ta ut under någon annan tid på året. Förläggningen av de sparade dagarna är däremot inte lika tydlig. Om du vill ta ut din semester vid någon annan tid på året än under sommaren så måste du komma överens med din arbetsgivare om när de kan tas ut. Arbetsgivaren kan säga nej, om verksamheten kräver att du är där – i dessa fall har arbetsgivaren en viss kontroll över din semester.

I kollektivavtal finns det ibland avtalat om förläggning av semesterdagar. Dina fyra veckor under sommaren har du givetvis rätt till enligt lagstiftning. Däremot finns det i vissa kollektivavtal en rätt till en sjätte semestervecka och att arbetsgivaren har rätt att bestämma om förläggningen av denna (vilket då brukar utnyttjas under t.ex. julen när verksamheten stänger). Dock krävs det i regel att arbetsgivaren informerar om sådan förläggning viss avtalad tid i förväg (i vissa avtal t.ex. två månader innan).

Som svar på din fråga är utgångspunkten att din arbetsgivare inte kan tvinga dig att ta ut semester för att det saknas arbetsuppgifter till dig.

Min rekommendation är att du om möjligt går med i facket. Facket kan vara behjälplig om din arbetsgivare bryter mot lagar och kollektivavtal. Om du inte vill gå med i facket kan det vara en god idé att anlita en jurist för det fall att du blir uppsagd och du anser att det saknas saklig grund. Om så är intressant kan en av våra jurister på Lawline juristbyrå vara behjälplig. För tidsbokning och vidare kontakt nås jag per e-post på dennis.lavesson@lawline.se. Vi erbjuder möten både per telefon, e-post och Skype.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll