Kan arbetsgivaren säga upp mig enligt anställningskontraktet om jag inte vill ändra min tjänst?

FRÅGA
Min arbetsgivare vill ändra min tjänst till 100% från 50% jag önskar inte arbeta mer än 50% kan de säga upp mig har arbetat 13 år på samma ställe, har ett kontrakt där det står att arbetsgivaren kan säga upp mig med 3 månaders uppsägning är anställnings kontraktet bindande, gäller det bara 3 månader eller finns det andra lagar som är styrande ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du enligt ditt anställningsavtal har tre månaders uppsägningstid och att du undrar om detta gäller ifall arbetsgivaren kan säga upp dig för att du inte vill arbeta heltid. För att besvara din fråga kommer jag att tillämpa reglerna i Lagen om anställningsskydd (LAS).

I 2 § 2 st. LAS framgår det att det är möjligt att avtala om villkor som är förmånligare än LAS. Dessa villkor är alltså ogiltiga i den mån de ger sämre rättigheter än vad LAS gör. Enligt 11 § LAS är den minsta uppsägningstiden 6 månader för en arbetstagare som har en anställningstid på 10 år eller mer, vilket alltså gäller i detta fall.

Om du inte vill arbeta heltid och arbetsgivaren har gjort en bedömning att det ur ett ekonomiskt perspektiv är av betydelse att du arbetar heltid och att tjänsten på 50% därmed inte kommer finnas kvar, finns det en risk att du kan bli uppsagd på grund av arbetsbrist (7 § LAS).

Hoppas du fått hjälp med din fråga, återkom gärna annars!

Julia Lax
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1796)
2021-06-17 Fråga om rätt till ersättning vid avbruten provanställning
2021-06-16 Hur gör jag om jag är sommarvikarie men inte vill arbeta mer?
2021-06-15 Måste uppsagd arbetstagare förbli arbetslös för att åtnjuta företrädesrätt?
2021-06-12 Mobiltelefon på jobbet?

Alla besvarade frågor (93215)