Kan arbetsgivaren kräva tillbaka felaktigt utbetald lön två månader senare?

Hej får arbetsgivaren dra av på lönen 2 månader senare när det upptäckts att det hat betalats ut en för hög extra utbetalning på 15 000 kr efter skatt? Arbetstagaren menar att den använde pengarna i god tro, då den samtidigt fick en slutlön från sin tidigare arbetsgivare i samma skede. Denne person har granskat varje lönespec tidigare och efter, men just denna månad hördes inget, och denne menar på att den inte tittat på lönespec?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Är arbetstagaren återbetalningsskyldig?

Det finns ingen lag som reglerar arbetstagares skyldighet att återbetala en felaktig löneutbetalning, utan reglerna har uppstått från rättspraxis. Det finns en huvudregel som säger att den som mottagit en felaktig utbetalning ska betala tillbaka denna men det finns vissa undantag när det gäller löneutbetalningar. Arbetstagaren är inte återbetalningsskyldig om denne varit i god tro då denne mottagit utbetalningen och dessutom hunnit rätta sig efter denna. Detta betyder att arbetstagaren ska ha insett eller i vart fall borde ha insett att det rörde sig om en felaktig löneutbetalning och att denne hunnit spendera pengarna. Det är viktigt att båda kriterierna är uppfyllda för att arbetstagaren ska bli återbetalningsskyldig. Det framgår av din fråga att arbetstagaren har använt pengarna men för att göra en bedömning om huruvida denne varit i god tro behöver jag veta mer om situationen. Jag kan därför inte med säkerhet säga om arbetstagaren är återbetalningsskyldig eller inte i det här fallet.

Vad kan arbetsgivaren göra om arbetstagaren är återbetalningsskyldig?

Om arbetstagaren är återbetalningsskyldig har arbetsgivaren rätt att kräva tillbaka pengarna. Detta kan i regel antingen göras genom kvittning enligt reglerna i kvittningslagen (här) eller genom en vanlig fordran. I det här fallet har alltså arbetsgivaren valt att kvitta motfordran två månader senare. Det är viktigt att korrigeringen sker i nära samband med den felaktiga utbetalningen. Enligt rättspraxis har arbetsgivare dröjt för länge med att korrigera en för stor löneutbetalning när man dröjt mellan nio månader till drygt ett år. Två månader får därför anses vara inom en rimlig tidsram.

Vänligen,

Sofia EdvardssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo