Kan arbetsgivaren kräva att man alltid är tillgänglig?

FRÅGA
Hej. Jag har en fråga om arbetstid och åtagande. Min sambo är metall-ansluten men jobbar som arbetsledare (dvs, inte tjänsteman) Hans arbetsgivare menar att han har ett åtagande som innebär att han ska vara tillgänglig 24/7/365 och tfn ringer verkligen HELA tiden. Kvällar, nätter och helger. Hans arbetsgivare blev ursinnig då han knäppte av tfn på sin 50-årsdag och några timmar på som mors begravning. Han har även gått miste om 10 års arbetstidsförkortning i ersättning pga detta(som de påstår), åtagande. För mig låter detta som fullständigt regelvidrigt. Kan det finnas stöd av lagen att belägga en anställd på detta vis?Min sambo har nu även sjukskrivits pga utmattning och hjärtflimmer och kommer förmodligen aldrig mer bli som förr igen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Den lag som reglerar arbetstider är främst arbetstidslagen. Arbetstidslagen omfattar alla arbetstagare, oavsett sektor, med vissa undantag. Undantag och kompletteringar kan även finnas i kollektivavtal, då vissa bestämmelser kan avtalas bort i sådant. Jag har inte tillgång till din mans kollektivavtal och kan således endast redogöra för bestämmelserna i arbetstidslagen i svaret till dig.

Enligt lagen får den ordinarie arbetstiden vara högst 40 timmar per vecka. Om arbetets natur eller arbetsförhållandena i övrigt kräver det får de 40 timmarna beräknas som ett genomsnitt under fyra veckor. Veckan räknas från och med måndag, om inte annan beräkning tillämpas på arbetsplatsen (5 §). I lagen finns en gräns om sammanlagt 48 timmars arbetstid i genomsnitt per vecka, under fyra månader. Förutom ordinarie arbetstid, räknas även eventuell jourtid, mertid, övertid och nödfallsövertid in i den sammanlagda arbetstiden. Däremot räknas inte eventuell beredskapstid in i de 48 timmarna. I vissa kollektivavtal finns regler som innebär att den sammanlagda maximala arbetstiden ska beräknas på en längre tid än fyra månader (6 §).

Lagen innehåller inte några direkta regler om arbetstidens förläggning, sådana bestämmelser finns i regel i kollektivavtal. Däremot finns det regler om viloperiodens förläggning, dygnsvila, veckovila, rast, paus m.m. Alla arbetstagare ska ha minst elva timmars sammanhängande ledighet under varje period om 24 timmar, s.k. dygnsvila. Utgångspunkten är att tiden mellan midnatt och klockan fem på morgonen ska ingå i dygnsvilan (13 §). En arbetstagare ska även ha veckovila, innebärande en rätt till minst 36 timmars sammanhängande ledighet. Veckovilan behöver inte infalla regelbundet utan kan placeras omväxlande i början och slutet av sjudagarsperioden. Ledigheterna för två perioder kan sammanföras kring ett veckoskifte så den sammanlagda ledigheten då uppgår till minst 72 timmar. Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren får sin veckovila, och arbetstagaren får inte avstå den. I veckovilan får inte beredskapstid räknas in (se nedan om beredskapstid) (14 §).

Beredskapstid innebär att en arbetstagare står till arbetsgivarens förfogande utan att behöva vara på arbetsplatsen, för att kunna arbeta om behov uppstår. Beredskapstiden räknas inte in i arbetstiden, men bryter veckovilan. Beredskapstiden regleras inte närmre än så i arbetstidslagen, däremot regleras den ofta i kollektivavtal. Som jag tolkar det har din man beredskapstid då han står till arbetsgivarens förfogande när han är hemma. Närmre bestämmelser om beredskapstiden finns eventuellt i hans kollektivavtal. Finns det inte i kollektivavtalet kan det även regleras i hans personliga anställningsavtal. Däremot kan arbetsgivaren inte kräva att han alltid ska vara tillgänglig. Tvärtom ska han bland annat ha sin veckovila i vilken beredskapstid inte får räknas in. Bestämmelsen om veckovila får avtalas bort i kollektivavtal endast om avtalet är mer förmånligt än vad lagen stadgar (3 § fjärde stycket).

Eftersom din man är ansluten till fackförbund är min rekommendation att han i första hand kontaktar facket för vidare hjälp. Facket kan hjälpa honom med vad som gäller angående beredskapstid enligt kollektivavtalet. Om något är oklart eller ni behöver vidare hjälp är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (660)
2020-07-12 Hur mycket dröjsmålsränta har jag rätt att begära?
2020-07-06 Har jag rätt att få ut uppgifter om andra arbetssökande om jag inte anställts?
2020-06-24 Har man rätt att arbeta kvar när en verksamhet övergår till en ny ägare?
2020-06-21 Hur vet jag om jag fortfarande är anställd?

Alla besvarade frågor (81822)