Kan arbetsgivaren ge mig en månads uppsägningstid när jag jobbat 6 år på arbetsplatsen?

FRÅGA
Hej min arbetsgivare har i samband med lönerevision gett mig ett nytt anställningsavtal med den nya lönen inskriven samt texten 1 mån ömsesidig uppsägningstid! Jag har jobbat där i >6år och jag upptäckte den nya texten när jag redan skrivit på och lämnat tillbaka avtalet till min chef. Min fråga är nu om arbetsgivaren verkligen kan frångå LAS på det här sättet och jag nu har 1mån uppsägningstid från deras sida? Med vänlig hälsning, H-P
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om uppsägningstid finns i lag om anställningsskydd (LAS). Jag utgår ifrån att du är tillsvidareanställd med tanke på hur länge du jobbat hos din arbetsgivare. Om du är anställd för en bestämd tid så kan det vara andra regler som gäller för för uppsägningstid.

Uppsägningstider enligt LAS

Om en anställd som jobbat mer än 6 år (mellan 6 och 8 år) blir uppsagd av sin arbetsgivare, så ska han/hon enligt LAS ha rätt till en uppsägningstid på 4 månader (LAS 11§ andra stycket tredje punkten). När det är åt andra hållet andra hållet, det vill säga när en anställd säger upp sig från sin arbetsgivare, så ska han/hon enligt LAS bara ha 1 månads uppsägningstid (LAS 11§ första stycket).

Hur kan arbetsgivaren frångå LAS?

Reglerna om uppsägningstiden kan avtalas bort genom kollektivavtal (LAS 2§ fjärde stycket). Ett kollektivavtal är ett avtal som sluts mellan facket och arbetsgivaren. Det är möjligt att facket och arbetsgivaren har avtalat om annan uppsägningstid inom just din bransch eller på din arbetsplats, så det är därför svårt att säga vad som gäller just för dig. Men personligen tycker jag att det låter konstigt om facket gått med på 1 månads uppsägningstid för någon som arbetat mer än 6 år på en arbetsplats.

Kollektivavtal är det enda sättet för arbetsgivaren att avtala om sämre villkor för den anställde än vad som finns i LAS. Det går alltså inte att avtala om kortare uppsägningstid för arbetsgivaren genom anställningsavtalet (LAS 2§ andra stycket). Har ni avtalat om kortare uppsägningstid än vad som är bestämt i LAS eller kollektivavtal, så är det ogiltigt.

Vad du kan göra nu

Jag skulle i första hand rekommendera dig att prata med facket på din arbetsplats, de kan säkert reglerna som gäller på just inom din bransch och på din arbetsplats. Om de tycker att arbetsgivaren har gett dig för kort uppsägningstid kan de säga det för arbetsgivaren, så slipper du göra det om du känner att det är jobbigt. Det kan vara skönt att inte stå ensam mot arbetsgivaren. Om du är medlem i facket och de slutit kollektivavtal med din arbetsgivare, så kan facket föra din talan i domstol istället för dig om de tycker att domstol är det bästa sättet att hantera detta (lag om rättegången i arbetstvister 2 kap 5§ och 4 kap 5§).

Om du inte har något fackförbund du kan eller vill vända dig till, så skulle jag råda dig att i första hand ta upp det med din chef eller annan på företaget. Han/hon kanske helt enkelt har koll på reglerna. Det går också att ta detta till domstol, men jag skulle rekommendera att försöka undvika det eftersom att det kan bli komplicerat och dyrt för alla inblandade.

Känner du att du behöver mer kvalificerad juridisk rådgivning för vad som gäller eller hur du ska gå till väga, så kan du alltid boka tid med en jurist på Lawlines hemsida. Annars är du alltid välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Hoppas du fick svar på dina frågor!

Med vänliga hälsningar,

Oscar Jansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Jag har tidigare frågat om uppsägningstid för personlig assistans. Svaret ovan är ok till min fråga, men eftersom det ass.bolag vi anlitar påstår att det är två veckors uppsägning även om det är assistenten som säger upp sig och ni säger att en sådan uppgörelse inte är giltig undrar jag, vad som är rätt? Enl er kan man inte avtala bort en månads uppsägning enl §2. Assistenten som slutade hade jobbat hos oss i åtta år. Vi fick enorma problem, att på två veckor hitta en ny assistent, det är i princip omöjligt, med inskolning osv. Vi har inte lyckats än och nu har det gått 1,5 månad! Tacksam för svar så snart som möjligt! Mvh Inger Byström
2019-01-29 12:25
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1264)
2019-05-25 Uppsägningstid vid provanställning
2019-05-23 Uppsägning pga samarbetsproblem
2019-05-23 Kan arbetsgivare göra löneavdrag för vad jag uppbär från annan anställning under uppsägningstiden?
2019-05-20 När anses jag som arbetstagare bedriva olovlig konkurrerande verksamhet?

Alla besvarade frågor (69309)