kan arbetsgivaren bestämma att arbetstagaren ska arbeta mertid när arbetstagare har deltidsanställning utan att de avtalat om det?

Hej! Jag är anställd på en klädaffär och jobbar endast en helg per månad (avtalat). Jag sa upp mig skriftligt till min arbetsgivare, och jobbade min sista helg kort därefter. Jag har sagt innan att jag vill jobba mer i slutet av augusti vilket har lagts in i mitt schema, däremot har jag aldrig muntligt eller via avtal godkänt de timmarna/passen. Är det så att uppsägningstiden enbart innebär att du måste jobba de avtalade timmarna inom sin respektive uppsägningstid, eller kan arbetsgivaren begära att jag jobbar fler timmar under uppsägningstiden trots att vi inte har avtalat om det?

Lawline svarar

  

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Jag tolkar din fråga som att du har sagt upp dig från din arbetsgivare och jobbat ditt sista pass, men att uppsägningstiden inte har löpt ut och du tidigare sagt att du kan jobba mer även efter ditt sista pass utan att du träffat avtal om det. Varav din fråga blir om arbetsgivaren kan begära att du jobbar fler timmar under uppsägningstiden än vad du skulle gjort.

I ditt fall aktualiseras lagen om anställningsskydd som förkortas LAS samt arbetstidslagen och kollektivavtal. 

Arbetstagaren har en arbetsskyldighet mot sin arbetsgivare. 

Utgångspunkten av anställningsavtalet är att arbetstagaren det vill säga den som arbetar har en arbetsskyldighet gentemot arbetsgivaren som följer av anställningsavtalet. Arbetsgivaren har en arbetsledningsrätt, detta innebär att arbetsgivaren kan som utgångspunkt bestämma vilka arbetsuppgifter som arbetstagare ska utföra, var arbetsuppgifterna ska utföras samt när arbetstagaren ska utföra arbetsuppgifterna. 

Har arbetsgivaren rätt att beordra deltidsanställd att jobba mer än vad som föreskrivs i anställningsavtalet? 

Detta innebär att arbetsgivaren vill förändra arbetstidens längd. I ditt fall beskriver du att arbetsgivaren vill förlänga tiden från en helg i månaden till ytterligare en helg under uppsägningstiden. 

I din fråga beskriver du att du jobbar en helg i månaden och att du har sagt upp anställningen, detta tolkar jag som att du jobbar deltid hos klädaffären. Om man jobbar mer än avtalad arbetstid som deltidsanställd kallas detta mertid vilket regleras i 10§  arbetstidslagen. 

Utgångspunkten är att arbetsgivaren kan beordra arbetstagare att utföra mertidsarbete om det finns reglerat i kollektivavtal mellan facket och din arbetsgivare.  I det branschöverskridande kollektivavtal som jag hittade avtal butik och detaljhandel som svensk handel och handelsanställdas förbund undertecknat som gäller mellan 2020-2023 se länk (https://www.in.se/globalassets/dokument/arbetsgivarguiden/publik/kollektivavtal/butiks-och-detaljhandelavtalet-2020-2023.pdf ) I 9§ i avtalet på s.31 framgår det att arbetsgivaren får beordra arbetstagaren att arbeta på annan tid än ordinarie arbetstid om arbetsgivaren anser att det krävs. Dock kan arbetsgivaren inte tvinga arbetstagaren att arbeta mertid om det finns godtagbara skäl. 

Man är fortfarande arbetsskyldig även under uppsägningstiden

Utgångspunkten är att arbetstagare är fortfarande arbetsskyldig även under uppsägningstiden, detta kommer till uttryck i 12 § LAS, där det anges att arbetstagare har kvar sina förmåner även under uppsägningstid. Detta gäller under förutsättning att man arbetar åt arbetsgivaren enligt anställningsavtalet. 

För att sammanfatta din fråga så kan arbetsgivaren enligt kollektivavtalet för butiksmedarbetare i detaljhandel 9§ beordra dig att arbeta trots att du och arbetsgivaren inte specifikt kommit överens om att du ska arbeta den helgen. Men du kan inte tvingas arbeta om du har godtagbara skäl. 

Min rekommendation till dig är att du hör av dig till din arbetsgivare för att klargöra situationen om det eventuellt skett något missförstånd när arbetsgivaren schemalagt dig trots att du arbetat din helg enligt anställningsavtalet. 

Skulle du ha några fler frågor är du varm välkommen att höra av dig till oss på Lawline.  

Sebastian PetterssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”