Kan arbetsgivaren begära direkt avsked och har en arbetstagare rätt till arbetsgivarintyg?

Hejsan. Jag har jobbat på ett telemarketing företag nu i 3 månader. Jag jobbade först på ett men min säljchef (alltså inte ägaren) drog igång ett nytt och fick med oss säljare dit.

Men min huvudfråga gäller uppsägning. Jag jobbar som deltidare och har kollektivavtal. Jag sade upp mig för 2 veckor sen då jag känner att jag inte trivs eller blir bra behandlad. Så jag skrev på papper för egen uppsägning.

Men igår kväll på jobbet fick jag ett litet utbrott, vart arg på min platschef så jag lämnade jobbet en timme tidigt. Och idag får jag ett samtal att jag ska komma in och skriva på en direkt avskedan. Men enligt min uppsägning så slutar jag om 2 veckor.

Så hur ska jag göra nu, eller vad måste jag göra? Sen undrar jag även om jag kan kräva arbetsintyg då jag bett om det tidigare men aldrig fått något.

Tack.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Lagstadgad uppsägningstid

För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en månad, den kan dock åsidosättas genom ett kollektivavtal (11 § lagen om anställningsskydd). Jag utgår från att du har en månads uppsägningstid eftersom du säger att du sagt upp dig för två veckor sedan och borde ha två veckor kvar att arbeta. Din arbetsgivare och du kan genom ett personligt avtal komma överens om förmånligare villkor såsom t ex kortare uppsägningstid, om båda parterna är överens.

Uppsägning och avskedande

Det är skillnad på uppsägning och avskedande. För att ett avskedande ska komma ifråga krävs att det ska röra sig om ett sådant avsiktligt eller grovt vårdslöst beteende som inte ska behöva tålas. Det kan t ex handla om brottslighet eller ohederligt handlande riktat mot antingen arbetsgivaren eller arbetskollegor (18 § lagen om anställningsskydd). Utifrån det du har skrivit om ditt utbrott upplever jag det inte som tillräckligt för ett avskedande.

Arbetsgivarintyg

Arbetsgivare är skyldig att på begäran från arbetstagare utfärda ett arbetsgivarintyg (47 § andra stycket lag om arbetslöshetsförsäkring). Det finns däremot ingen sanktion mot en arbetsgivare om de vägrar att göra detta. Vänd dig till facket och förhoppningsvis kan deras påtryckningar få arbetsgivaren att skriva ett intyg.

Med vänlig hälsning,

Lenita PetterssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000