Kan arbetsgivaren avtala om en längre uppsägningstid?

FRÅGA
Hejsan.Företaget som jag jobbar för har slagits ihop med ett annat bolag där det andra bolaget är ägande. Vi har fått nya anställningsavtal osv, Jag fick en ökad lön och i anställningsavtalet så står det **För arbetstagaren gäller en uppsägningstid på 6 månader i och med sigerandet av detta avtal**Viöket jag tolkar som att om jag säger upp mig så måste jag jobba 6 månader men om jag blir avskedad så måste jag gå enligt den uppsägningstid som anges enligt den sammanlagda anställningstiden på 4 år (3månader)Är deta verkligen okej?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar frågor kring vad som gäller vid uppsägning och avsked av anställning. Jag kommer därför utgå från att du är en arbetstagare som omfattas av LAS, eftersom vissa personer kan vara undantagna lagen så som en vd eller arbetsgivares familjemedlemmar (se 1 § andra stycket LAS).

Jag kommer först gå igenom vad som gäller om du säger om dig själv och sedan vad som gäller om din arbetsgivare säger upp dig. Slutligen kommer jag förtydliga skillnaden mellan uppsägning och avsked. En sammanfattning kommer även finns i slutet av texten.

Uppsägning från arbetstagarens sida

Om du säger upp dig själv anger lagen att du måste iaktta minst en månads uppsägningstid. Om du omfattas av ett kollektivavtal gäller uppsägningstiden som anges i det, vanligtvis en till tre månader (11 § LAS).

Du och din arbetsgivare kan dock komma överens om annan uppsägningstid än lagen, exempelvis genom ditt anställningsavtal. Denna tid får dock inte vara kortare än vad lagen anger (2 § LAS).

Möjligen skulle sex månaders uppsägningstid från arbetstagarens sida kunna anses som oskäligt lång uppsägningstid och därmed kunna jämkas enligt avtalslagen (36 § avtalslagen).

Uppsägning från arbetsgivaren sida

Vid uppsägning har man som arbetstagare rätt till en uppsägningstid som är beroende av sin sammanlagda anställningstid. Precis som du skriver är då uppsägningstiden tre månader om man varit anställd minst i fyra år (11 § LAS).

Du och din arbetsgivare kan dock avtala om en annan uppsägningstid som anges i lagen, dock inte en kortare uppsägningstid eftersom det inskränker dina rättigheter. Ett kollektivavtal på arbetsplatsen kan även ange en annan uppsägningstid som anges i lagen, både kortare och längre (2 § andra och tredje stycket LAS).

Avsked

Vid avsked gäller att man blir uppsagd "på dagen", det vill säga att då föreligger ingen uppsägningstid.

Sammanfattning

För det första finns det en skillnad mellan uppsägning och avsked: vid avsked föreligger ingen uppsägningstid så som gäller vid uppsägning.

För det andra betyder skrivelsen i ditt anställningsavtal att du måste iaktta sex månaders uppsägningstid om du säger upp dig själv, även fast du annars skulle ha rätt till kortare uppsägningstid enligt LAS. Detta är okej för er att avtala om men möjligen skulle avtalsvillkoret kunna jämkas i enlighet med avtalslagen.

Om arbetsgivaren säger upp dig och ingen särskild uppsägningstid anges för arbetsgivaren i anställningsavtalet eller kollektivavtalet, så gäller en uppsägningstid på tre månader i ditt fall.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Vill du ha vidare hjälp rekommenderar jag dig att boka tid med en av våra kunniga jurister.

Vänligen,

Madeleine Runesson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1820)
2021-07-24 När har jag företrädesrätt till återanställning?
2021-07-24 Kan arbetsgivaren hålla kvar mig eller kan jag byta jobb?
2021-07-24 När börjar uppsägningstiden räknas?
2021-07-23 Kan jag bli uppsagd för arbetsvägran om jag vägrar arbeta i köket på förskolan där jag arbetar?

Alla besvarade frågor (94160)