Kan arbetsgivaren avsluta en provanställning innan den påbörjats?

FRÅGA
Kan man avsluta en provanställning innan den ens har påbörjats? En bekant har har sökt en timanställning inom handels. Efter en urvalsprocess, samt en intervju har hon muntligt över telefon blivit erbjuden anställningen med utgången att hon ska arbeta ett "introduktionspass" samt där chefen som anställt henne, även har schemalagt henne under ett antal dagar. Dagen innan introduktionspasset insjuknar oturligt nog min bekant och meddelar direkt chefen, som säger sig förstå och försäkrar om att det inte är någon fara och lovar återkoppling om ett nytt introduktionspass. Men någon återkoppling kommer aldrig, trots ett par försök att nå chefen, utan en vecka senare kommer ett autogenererat mail med informationen att hon ej gått vidare i urvalsprocessen - när man väl har gjort det, haft intervju och blivit lovad en anställning.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Har provanställning uppkommit?

För att besvara frågan krävs först en redogörelse för om anställning kommit till stånd. Här kan konstateras att ett anställningsavtal kan ingås muntligt, skriftligt eller konkludent. Det finns således inga formkrav och det räcker med att arbetsgivaren gett arbetstagaren fog att uppfatta det som en anställning, och att arbetsgivaren insett detta, enligt AD 1981 nr 131. Detta innebär att om arbetsgivaren närmare diskuterat anställningsvillkoren och gett arbetstagaren en grundad uppfattning att anställning kommit till stånd, samt varit medveten om detta, så räcker det för att utgöra ett anställningsavtal. I ditt fall tyder omständigheterna på att din vän erhållit provanställning.

Kan arbetsgivaren avsluta provanställningen innan den påbörjats?

En provanställning regleras av 6 § lagen om anställningsskydd, LAS. Sådan anställning kan avslutas i förtid av både arbetsgivaren och arbetstagaren utan angivande av skäl, om inte annat avtalats. För arbetsgivaren finns emellertid kompletterande regler när denne vill avsluta provanställningen i förtid. Det framgår av 31 § LAS att en arbetsgivare som avser avsluta en provanställning i förtid har en skyldighet att underrätta arbetstagaren om detta minst två veckor i förväg. Med stöd av enbart 6 § tredje stycket LAS är det möjligt för arbetsgivaren att avbryta provanställningen omedelbart, men skyldighet att betala allmänt skadestånd för brott mot 31 § LAS uppkommer emellertid. Allmänt skadestånd är ersättning för den kränkning som i detta fall det felaktiga avslutandet av provanställningen inneburit för den provanställda. Någon skyldighet att betala ersättning för utebliven lön finns således inte. Slutligen innebär detta att arbetsgivaren inte har rätt att omedelbart avsluta provanställningen innan den påbörjats.

Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Michella Lina Said
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll