Kan arbetsgivaren återkalla en uppsägning?

FRÅGA
Hej!Kan en arbetsgivare ändra sig efter han sagt upp mig pga arbetsbrist via samtal samt mail? Han hade ej kontaktat facket innan och är nu nervös för skadestånd och har därefter sagt att eftersom min uppsägning ej är laglig så ska jag fortsätta jobba som vanligt. Vänligen Mia Eriksson
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Reglerna för uppsägning av arbetstagare finns i LAS och MBL.

Innan en arbetsgivare beslutar om viktigare förändringar i sin verksamhet ska han förhandla med arbetstagarorganisation, enligt 11 § MBL. Uppsägning pga arbetsbrist anses vara en viktigare förändring.

En uppsägning är bindande och kan normalt inte återkallas, om inte motparten går med på det. En uppsägning från arbetsgivaren ska framställts skriftligt till arbetstagaren, enligt 8 § LAS. En uppsägningen anses ske när arbetstagaren tagit del av uppsägningen, enligt 10 § LAS.

En uppsägning är giltig om den har en giltig grund för uppsägning (arbetsbrist). En uppsägning som sker på fel grunder (personliga förhållanden) ska ogiltigförklaras. Om grunden är giltig men inte uppfyller formkraven (informera arbetstagarorganisationen) är själva uppsägningen fortfarande giltig, men arbetsgivaren riskerar bli skadeståndsskyldig.

Slutsats
Din uppsägningen har trätt i kraft och kan inte tas tillbaka då du tagit del av den, trots att facket inte informerats. Det händer är att arbetsgivaren kommer bli skadeståndsskyldig enligt 54-55 §§ MBL, även om han vill återkalla uppsägning.

Svar på din fråga
Nej, din arbetsgivare kan inte ändra sitt beslut om uppsägning om du inte går med på det.

Jag hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Malcolm Hamilton
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1348)
2019-10-15 Får arbetsgivare sänka sysselsättningsgraden från 100 % till 75 %?
2019-10-12 Arbetsgivarens rätt att avbryta en provanställning
2019-10-10 Arbetsbefriad under uppsägningstiden
2019-10-07 Vad blir konsekvensen av att inte arbeta hela sin uppsägningstid?

Alla besvarade frågor (73715)