Kan arbetsgivaren anställa flera för samma tjänst och sedan välja vem man vill ha kvar?

Min dotter fick ett arbete som marknadsassistent på ett företag. Tjänsten var på 50 % men man sade att inom kort kunde den bli större. Samtidigt som hon fick denna fick hon ett arbete som marknadskoordinator på heltid i ett välkänt företag. Hon valde arbetet som marknadsassistent då hon har småbarn och heltidsarbetet krävde heltid. När hon kommer till din nya arbetsplats förklarar chefen att hon anställt en grafiker som också sökt samma tjänst. Detta tyckte min dotter var underligt. Men tänkte att det var bra att ha kompetensen internt.Min dotter känner att efter bara tre veckor kommer hon att bli uppsagd då hon upplever att chefen föedragit grafikern med sin kompetens. I morgon är hon kallad till chefen för ett samtal. Hon känner att hon inte fått samma chans som grafikern som tidigt fick dator med program som behövdes för arbetet medan min dotter fick vänta. Hon känner att detta har varit en plan från början. Se vem man behöver mest och plocka bort den andra! Kan man göra så här ???

Lawline svarar

Inledning

Hej och tack för att Ni vänder Er till Lawline med Era frågor!

Arbetsrättsliga frågor om anställning i privata företag regleras huvudsakligen i lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS), se https://lagen.nu/1982:80.

Allmän redogörelse

Kärnan i frågan är vilken anställning Er dotter har. Då Ni inte har angett anställningsform ges ett översiktligt svar för de vanligaste anställningsformerna.

1.Provanställning

Är det en provanställning kan den, om inte annat har avtalats i Er dotters anställningsavtal, avbrytas när som helst utan att arbetsgivaren (AG) behöver uppge en anledning, LAS 6 §. Provanställningen saknar således uppsägningstid och AG:s agerande vore därför okej.

2.Tidsbegränsad anställning

Den vanligaste tidsbegränsade anställningen är en "allmän visstidsanställning" (ALVA), LAS 5 §. Om Er dotter skulle ha en ALVA kan hon inte sägas upp utan anställningstiden ska löpa ut, om det inte har avtalats om en uppsägningstid i hennes enskilda anställningsavtal.

3.Tillsvidareanställning

Har Er dotter tillsvidareanställts har hon alltid rätt till den uppsägningstid som anges i hennes anställningsavtal eller åtminstone en månad om hon har arbetat hos AG mindre än två år, LAS 11 §.

För att hon ska sägas upp från sin tillsvidareanställning krävs, enligt Era uppgifter, att AG kan ange arbetsbrist som grund för uppsägning, LAS 7 §. Det krävs också att AG först försöker omplacera Er dotter till lediga tjänster inom företaget. Har AG inte fullgjort sin omplaceringsskyldighet är uppsägningen inte sakligt grundad och Er dotter kan då antingen få tillbaka jobbet av AG eller kräva skadestånd.

Eftersom AG anställt Er dotter först, så som jag tolkar Er information, och därefter grafikern för samma tjänst hamnar AG i ett sämre läge. Er dotter kan då kräva enligt turordningsreglerna att hon ska få stanna kvar och grafikern, om de har liknande tjänst, ska få sluta även om det egentligen är Er dotters tjänst som tags bort, LAS 22 §. Det finns vissa undantag till denna regel men utefter Er information kan det inte bedömas huruvida dessa blir aktuella eller inte.

Sammanfattning

Troligtvis har Er dotter rätt att behålla sin anställning eller åtminstone den avtalade uppsägningstiden men allt beror på vilken anställning hon har och det mer precisa händelseförloppet.

Rekommendation

Gå igenom den information Ni har och jämför med svaret ovan.

Skulle Ni komma fram till att AG har gjort fel kan Ni försöka prata med AG först.

Går det inte att komma överens med AG är Ni välkomna att använda en av våra betaltjänster. Genom våra betaltjänster får Ni mer ingående utredning av Ert ärende och Vi kan även representera Er gentemot arbetsgivaren och föra Er talan vid domstol om Ni så önskar.

Med vänliga hälsningar

Niclas FribergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”