Kan arbetsgivare säga upp en tidsbegränsad anställning?

FRÅGA
Hejsan ! Min fråga gäller tidsbegränsade anställningar.Fick i mitten av Februari en tidsbegränsad anställning på grund av arbetsanhopning hos arbetsgivare.Kontraktet skrevs på och skulle gälla 6 månader från startdatumet (Februari-Juli), men,efter mindre än 6 veckor så berättar arbetsgivare nu att behovet inte längre finns, och påstår att kontraktet då ska annulleras p.g.a arbetsbrist.Undrar om detta påstående stämmer, eller om jag kan kräva att få stanna kvar till kontraktets slutdatum ?Tack för svar !
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till lag om anställningsskydd, förkortad LAS.

Kan min arbetsgivare säga upp mig som har en tidsbegränsad anställning?

Huvudregeln är att en tidsbegränsad anställning upphör utan uppsägningstid och vid anställningens utgång, om inte något annat har avtalats (4 § 2 st. LAS). Detta innebär att din arbetsgivare inte kan säga upp dig i förväg, utan ni är båda bundna av anställningsavtalet fram till det slutdatum som ska framgå av ditt anställningsavtal (6c § 2 st. 3b p. LAS).

Det är dock tillåtet att avtala om att en visstidsanställning ska kunna sägas upp i förväg, men då kräva saklig grund för uppsägningen (7 § LAS). Arbetsbrist är i regel en saklig grund för uppsägning. För att din arbetsgivare ska kunna hävda detta, krävs att ni antingen kommit överens om att uppsägning får göras eller att det står i ditt anställningsavtal. Har ni inte avtalat om att uppsägning är möjlig, så gäller huvudregeln som beskrevs ovan.

Har du och din arbetsgivare inte kommit överens om att din anställning ska kunna sägas upp i förväg, är möjligheten att komma ifrån anställningen innan avtalstiden slutdatum begränsad till de fall som grund för avsked föreligger (18§ LAS). Grund för avsked föreligger om du som arbetstagare grovt åsidosatt dina skyldigheter enligt anställningsavtalet, det krävs med andra ord mycket för att avsked ska kunna bli aktuellt.

Sammanfattning

Huvudregel är att både du och din arbetsgivare är bundna av anställningen, din arbetsgivare kan därför inte säga upp dig som visstidsanställd innan avtalet har gått ut. Har du och din arbetsgivare inte kommit överens om något annat, så har du rätt att jobba kvar under den tid som avtalet föreskriver.

Om du är med i en fackförening råder jag dig att kontakta denna, så kan de hjälpa dig att hävda din rätt mot din arbetsgivare.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alice Nordlund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1869)
2021-10-14 När får man säga upp provanställda?
2021-10-10 Får arbetsgivaren omplacera mig till vilken tjänst som helst?
2021-10-09 Kan jag äga ett aktiebolag samtidigt som jag har en anställning inom kommunen?
2021-10-04 Kan arbetsgivaren tvinga arbetstagaren att gå ner i arbetstid?

Alla besvarade frågor (96436)