Kan arbetsgivare säga upp arbetstagaren om denne får rätt till hel sjukersättning?

Jag undrar om 4 b § anställningsskyddslagen innebär att en arbetsgivare har rätt att säga upp en arbetstagare om denne får rätt till hel sjukpenning?

Lawline svarar

Hej och stort tack för du att vänder dig med din fråga till oss på Lawline!


Som du nämner finns svaret på om en arbetsgivare har rätt att säga upp en arbetstagare om denne får rätt till hel sjukersättning i Lag Om Anställningsskydd (LAS).


Paragrafen innebär att arbetsgivaren genom ett skriftligt besked kan avsluta en anställning i samband med att arbetstagaren enligt socialförsäkringsbalken får rätt till hel sjukersättning (”sjukpension”), 4 b § LAS. Arbetsgivaren behöver i detta fall alltså inte t.ex. vidta en uppsägning och följa de procedurregler som gäller för en vanlig uppsägning, t.ex. ha saklig grund för uppsägningen.


Om en arbetsgivare vill att en arbetstagare ska lämna sin anställning i samband med att arbetstagaren enligt socialförsäkringsbalken får rätt till hel sjukersättning, ska arbetsgivaren skriftligen ge arbetstagaren besked om detta så snart arbetsgivaren har fått kännedom om beslutet om sjukersättning. Arbetsgivaren är dock inte berättigad att avsluta anställningen förrän det finns ett lagakraftvunnet beslut om hel sjukersättning (AD 2007 nr 42). Lagakraftvunnet beslut innebär att tiden för att överklaga har passerat och att beslutet alltså gäller.


Sammanfattningsvis är svaret på din fråga att ja, en arbetsgivare har rätt att säga upp en arbetstagare om denne får rätt till hel sjukpenning. Arbetsgivaren behöver då ge arbetstagaren besked om det så snart arbetsgivaren fått kännedom om beslutet.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Om inte, tveka inte att kontakta oss på Lawline igen så hjälper vi dig vidare!

Julia NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”