Kan arbetsgivare säga upp anställd med längre anställningstid än annan anställd?

Hej!

Jag är anställd inom kommunen, och på grund av ekonomi skäl, så säger min chef att jag blev övertalig för omplacering, och om de inte hittar en annan arbetsplats så ledar det till uppsägning.

Enligt turordning så är jag inte sist på listan, men chefen säger att han bedömde att en annan personal som är anställd ett år efter mig har speciella kompetenser, vilket är andra språk kompetens, kan det stämma att det räknas som undantag trots att jag har andra speciella kompetenser som är mycket viktiga för arbetsplatsen, och de kompetenserna har ingen annan än jag .

Kan chefen bestämma vem ska stanna kvar och vem blir övertalig, och inte följa turordningslistan?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När jag besvarar din fråga kommer jag att förhålla mig till lag om anställningsskydd (LAS).

Du måste ha tillräckliga kvalifikationer

Enligt principen "sist in, först ut" är huvudregeln att en person med längre anställningstid har företräde framför en person med kortare anställningstid i samband med uppsägningar. Vid lika anställningstid har en äldre person företräde framför en yngre person. Som villkor för att en anställd ska få stanna kvar i arbetet gäller att den anställde antingen får behålla sina arbetsuppgifter eller, om detta inte är möjligt, att den anställde kan ges arbete som denne har tillräckliga kvalifikationer för (LAS 22 § fjärde stycket). Tillräckliga kvalifikationer innebär att det räcker att den anställde har de allmänna kvalifikationer som normalt ställs på den som söker det arbete som det är fråga om. Det är din arbetsgivare som bestämmer kvalifikationskraven men dessa får samtidigt inte vara orimliga utan måste ha med själva tjänsten att göra.

Vad gäller i ditt fall?

Om du saknar tillräckliga kvalifikationer för de arbetsuppgifter som finns kvar kan du bli uppsagd istället för en annan anställd som har kortare anställningstid men som har tillräckliga kvalifikationer. Ifall arbetsuppgifterna som finns kvar kräver viss språkkompetens som du inte har så har du inte tillräckliga kvalifikationer för arbetsuppgifterna och i det fall spelar det ingen roll att du har andra speciella kompetenser som är viktiga för arbetsplatsen. Jag vet inte vad det är för arbetsuppgifter som finns kvar i ditt fall men fundera kring kvalifikationerna för dessa arbetsuppgifter. Är det så att du inte har de kvalifikationer som krävs så kan din arbetsgivare säga upp dig. Om det däremot är så att du inom rimlig tid (oftast inte mer än 6 månader) kan lära dig de kvalifikationer som krävs så ska du ges möjlighet till detta. Ifall tillräckliga kvalifikationer i detta fall är ett visst språk skulle jag nog säga att det är svårt att inom rimlig tid lära sig ett nytt språk tillräckligt bra.

Sammanfattning

Ifall det är så att du inte har tillräckliga kvalifikationer för de arbetsuppgifter som finns kvar så får din arbetsgivare säga upp dig. Har du däremot tillräckliga kvalifikationer så ska anställningstiden beaktas och du ska inte sägas upp om du har längre anställningstid än annan anställd. Anledningen till att jag inte kan ge dig ett exakt svar beror på att jag inte vet vad det är för kvalifikationskrav i ditt fall som din arbetsgivare har bestämt.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Hanna Opedal ErikssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000