Kan arbetsgivare kräva tillbaka felaktigt utbetald lön efter tre år?

2020-06-13 i Fordringar
FRÅGA
Hej.Jag har nyligen, efter 3 års tjänstledighet på grund av studier, sagt upp mig från min tillsvidareanställning på ett industriföretag. Jag fick då veta att jag har en restskuld till företaget på en månadslön, vilket förklaras bero på att jag skulle ha fått ut en månadslön för mycket när jag gick på tjänstledighet eftersom jag tydligen inte haft innestående lön. Detta är dock inget jag haft koll på då jag, innan min tjänstledighet började, varit anställd på företaget i över 6 år. Anledning till att det blivit såhär sägs vara för att deras lönesystem betalar ut ett förskott första månaden man går på tjänstledighet. Och nu har det alltså gått nästan 3 år sedan denna utbetalning vilken de nu vill ha tillbaks, och som jag känner är helt orimligt så här lång tid efter. Därför undrar jag nu om jag är skyldig att betala tillbaks denna summan eller inte? Och om jag inte är det, hur kan jag då gå vidare med detta?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är det juridiska problemet?

Jag tolkar din fråga som att du har mottagit pengar som egentligen inte skulle ha kommit dig tillhanda. Denna typ av situation regleras inte specifikt av någon svensk lag. Däremot finns det en princip som kallas condictio indebiti, som är huvudregeln vid denna typ av frågor, och innebär att en felaktig betalning ska betalas tillbaka. Det finns dock undantag från denna huvudregel.

Vad innebär condictio indebiti?

Condictio indebiti är en princip som innebär att en felaktig betalning ska återbetalas. Det innebär att om du får en betalning som är felaktig så säger principen att du ska betala tillbaka pengarna till avsändaren, i detta fall din arbetsgivare.

Vilka är undantagen från principen?

I praxis har det gjorts vissa undantag från den ovannämnda principen. Vid en bedömning av om undantag föreligger ska en helhetsbedömning göras. Följande är exempel på undantag som har tagits fram genom praxis:

God tro. Detta innebär att du som mottagare av den felaktiga utbetalningen måste har varit omedveten om att betalningen varit felaktig.

Mottagaren måste ha inrättat sig efter betalningen. Detta innebär att pengarna i princip ska ha förbrukats.

Partsförhållandet, det vill säga vem som är mottagaren och vem som är avsändaren samt vilken typ av relation som föreligger mellan parterna.

Passivitet från parterna.

Föreligger preskription?

Preskription regleras av preskriptionslagen (1 § preskiptionslagen). En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (2 § 1 st preskriptionslagen). Således är fordran inte preskriberad.

Vad innebär detta för dig?

Huvudregeln är att du är återbetalningsskyldig. Det finns undantag från denna princip men de tillämpas däremot i regel mycket restriktivt. Sammanfattningsvis har arbetsgivare rätt att kräva dig på denna summa.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (788)
2021-05-09 Upprätta nytt skuldebrev
2021-04-29 Vad kan man göra om en kund vägrar att betala?
2021-04-27 Måste jag betala en kontrollavgift ("p-bot") när jag skrivit in fel registreringsnummer i betaltjänsten?
2021-04-26 Är det möjligt att få tillbaka pengarna vid muntlig utfästelse om betalning?

Alla besvarade frågor (92106)