Kan arbetsgivare göra löneavdrag för vad jag uppbär från annan anställning under uppsägningstiden?

FRÅGA
Påbörja ny jobb under arbetsbefriad.Hej jag blev arbets befriad och hade 4mån uppsägningstid. Fick ett nytt jobb och började jobba där efter två månader. Mitt gamla jobb ska avvecklas och stängas ner. Kan de drar av pengar från mitt lön?De vill har ett kopia av mitt nya anställningsavtal. Hur gåt detta till
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt

Jag förstår din fundersamhet och ska i det följande redogöra för rätten till lön under uppsägningstid. Svaret på frågan finns reglerat i lagen om anställningsskydd (LAS).

Tidigare arbetsgivares rätt att göra avräkning på löneutbetalning

Oavsett orsak till uppsägning råder att anställningsförhållandet kvarstår under uppsägningstiden och att arbetstagaren har fortsatt rätt till lön. Detta gäller även om arbetstagaren inte får några arbetsuppgifter under tiden.(12 § LAS) Om arbetsgivaren såsom i detta fall befriat arbetstagaren från skyldigheten att stå till förfogande för arbetsutförande finns däremot viss möjlighet till inskränkning av löneutbetalning. Inskränkningen innebär att den tidigare arbetsgivaren får avräkna så mycket från lönen som arbetstagaren har förvärvat i annan anställning för samma tid.(13 § LAS) Av lydelsen följer att avräkning enbart får ske för inkomst av anställning och inte inkomster uppburna på annat vis som exempelvis genom enskild näringsverksamhet.

Sammanfattning

Arbetsgivaren får avräkna ett belopp motsvarande vad arbetstagaren för samma tid uppbär av annan anställning under uppsägningstiden. En förutsättning är att arbetsgivaren har förklarat att arbetstagaren inte behöver stå till förfogande under uppsägningstiden. Avräkning får således inte ske om en fortsatt skyldighet att "rycka in på begäran" råder. Arbetsgivarens agerande framstår följaktligen vara regelrätt i detta fall. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänlig hälsning,
Joar Lindén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1540)
2020-05-31 Vad gäller vid uppsägning under pågående sjukskrivning?
2020-05-31 Saklig grund för uppsägning
2020-05-30 Muntlig erinran
2020-05-29 Kan en visstidsanställd bli uppsagd i förtid enligt turordningslista?

Alla besvarade frågor (80639)