Kan arbetsgivare dra av lönen för skador som orsakats av arbetstagare?

Hej!

Vid arbete tankade jag, utav misstag, fel drivmedel i företagets bil, och fick därför ringa bärgare samt hyra en bil för att kunna utföra mitt arbete.

Bilen behövde alltså bärgas, samt tömmas på drivmedel, men då jag upptäckte mitt misstag innan jag vred på tändning, så tog inte motor eller bil någon skada som behövde lagas.

Detta inträffade under en helg, då verkstaden inte hade öppet, och det behövdes därför hyras en bil i 3 dygn (trots att jag enbart var schemalagd och brukade bilen under en 10-timmarsperiod).

Har jag rätt att få tillbaka pengarna jag lade på att hyra denna bil?

Har arbetsgivaren rätt, enligt lag, att kräva någon annan ekonomisk ersättning från mig på grund av mitt misstag? (Självrisk eller verkstadskostnader etc)

I nuläget vägrar arbetsgivaren betala ut några pengar alls innan dem löst ärendet med sitt försäkringsbolag, har dem rätt göra på detta vis?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor gällande skador som en arbetstagare vållar i sin tjänst regleras i Skadeståndslagen (SkL)

Frågor gällande avdrag på löner regleras i Lagen om arbetsgivares kvittningsrätt (Lak)

Vad gäller när en arbetstagare orsakar en skada i sin tjänst?
Huvudregeln är att arbetsgivare ska ersätta personskador och sakskador som en arbetstagare vållar genom fel eller försummelse i tjänsten, detta innebär att arbetsgivaren har ett principalansvar, 3 kap. 1 § SkL. Principalansvaret innebär att arbetsgivaren ska stå för alla skador som arbetstagaren vållar om inte det föreligger "synnerliga skäl", i de fall synnerliga skäl föreligger ska arbetstagaren ersätta skadorna, 4 kap. 1 § SkL. Det är däremot höga krav som ställs för att synnerliga skäl ska föreligga, det vill säga att arbetstagaren måste orsakat skadan antingen uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet. Arbetsgivaren måste i detta fall bevisa att skadan har orsakats uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet, AD 2002 nr. 1.

Kan arbetsgivare dra av skadekostnaden på arbetstagarens lön?
Om arbetsgivaren kan visa att skadan är orsakad av arbetstagaren medför det då att arbetsgivaren har en fordran (skuld) på arbetstagaren. Lagen om arbetsgivares kvittningsrätt (Lak) ställer då krav för när arbetsgivaren kan kvitta skulden mot arbetstagarens lön, alltså har lagen som funktion att skydda arbetstagarens lön och arbetsgivaren kan inte dra av arbetsgivarens lön utan giltiga skäl. Innan arbetsgivaren kvittar skulden mot arbetstagarens lön måste det ske en överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare, alltså får inte en kvittning ske utan att arbetstagare har godkänt detta, 2 § Lak. Det kan däremot finnas bestämmelser i kollektivavtalet som reglerar arbetsgivarens rätt till kvittning, därmed kan arbetsgivaren få rätt att kvitta fordringen mot lönen om det framgår i kollektivavtal. Slutligen är huvudsaken att skadan har vållats uppsåtligen i tjänsten och att det inte föreligger några oklarheter om skadan har skett i tjänsten eller om skadan är uppsåtligen orsakad, 3 § Lak.

Hur blir det i ditt fall?
Utifrån omständigheterna har jag förstått att du av misstag har tankat fel drivmedel i företagets bil, vilket har medfört att företaget har blivit tvungna att betala verkstadskostnader och även kostnader för en hyrbil. Utifrån omständigheterna är min bedömning att feltankningen är en skada som är orsakad av misstag och därmed saknas det uppsåt eller vårdslöshet, av denna anledning är det arbetsgivaren som ansvarar för denna typ av skada och av samma anledning är detta ingen kostnad som arbetsgivaren kan kvitta mot din lön. Däremot är det viktigt att vara medveten om att detta är en fråga som även regleras i kollektivavtal och försäkringsavtal, men huvudregeln och det vanligaste utfallet är det som har angetts i detta svar. Gällande hyrbilen som har hyrts förutsätter jag att det är företaget som har hyrt bilen och inte du som privatperson och därmed ingår dessa kostnader i "samma" skada som feltankningen. Om det är fallet att du har betalat för hyrbilen med egna pengar och står själv på hyreskontraktet, är det upp till arbetsgivaren om denne vill ersätta dig för dessa kostnader eftersom det är arbetsgivare som ska stå för att arbetstagare har tillgång till bil om detta är nödvändigt i jobbet. Slutligen är min bedömning att arbetsgivaren inte kan dra av kostnaden för självrisken/kostnaden för skadan på din lön, om inte du har orsakat skadan uppsåtligen eller om ni inte är överens om att arbetsgivaren får göra detta.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Arian ShadmehrRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000