Kan arbetsgivare avtala om uppsägningstid?

FRÅGA
Hej!Jag är anställd som student på deltid. Jag har dock hoppat av mina studier. Har inga fasta arbetstider utan arbetar när det behövs. Jag vill säga upp mig men förstår inte hur lång uppsägningstid jag har. Det står på avtalet att det är §2.5.1. som gäller, alltså 1 månad. Detta känns dock inte rimligt, eftersom jag inte har några fasta timmar som jag jobba. Hur ligger det till?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet?

Du har haft ett studentkontrakt hos en arbetsgivare men avslutat studierna och vill nu även avsluta anställningen. Frågan är vilken uppsägningstid som gäller i ditt fall. Frågor av denna art regleras i lagen om anställningsskydd (LAS). Observera dock att LAS är semidispositiv (2 § LAS). Detta innebär att lagen till viss del kan avtalas bort genom kollektivavtal.

Vad säger lagen om uppsägningstid?

Den typ av anställning som du har haft brukar i vardagligt tal benämnas som behovsanställning. En behovsanställning är en intermittent anställning vilket är en anställningsform som inte är lagreglerad. Arbetstagaren arbetar endast vid behov efter förfrågan från arbetsgivaren. Med en intermittent anställning har den anställde inte någon rätt att jobba ett visst antal timmar i veckan. Med anledning av att en behovsanställning inte är en anställningsform rent juridiskt sett, betraktas den antingen som en tillsvidareanställning, anställning utan något slutdatum, eller en visstidsanställning, det vill säga en anställning med ett slutdatum.

Vid en tillsvidareanställning är uppsägningstiden mellan 1 till 6 månader beroende på hur länge du har varit anställd (11 § LAS). Om det istället rör sig om en visstidsanställning så är huvudregeln att arbetstagaren ska arbeta den tid som avtalet stadgar och kan inte säga upp sig innan avtalets utgång (4 § 2 st LAS). Observera dock att det är möjligt att avtala om andra uppsägningstider än de som lagen anger.

Vad innebär detta för dig?

I och med att det står i ditt kontrakt att du har en uppsägningstid på en månad så är det den uppsägningstiden som gäller.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1572)
2020-07-30 Saklig grund krävs vid uppsägning av AG
2020-07-30 Kan arbetsgivaren grunda en uppsägning på en varning lågt tillbaka i tiden?
2020-07-29 Vad betyder det att arbetsgivaren ska ta till paragraf 10?
2020-07-28 När har man rätt till företrädesrätt?

Alla besvarade frågor (82781)