Kan arbetsgivare återkalla uppsägning?

FRÅGA
Hej kan en arbetsgivare ge uppsägning skriftligt med båda parters underskrift och sedan dra tillbaks uppsägningen utan att fråga arbetstagaren om denne vill fortsätta på arbetsplatsen
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina juridiska funderingar.

Som huvudregel gäller att en uppsägning är bindande för den som företar den. Uppsägning från arbetsgivarens håll anses vanligtvis ha skett när arbetsgivaren gett arbetstagaren en skriftlig uppsägning (8 § och 10 § LAS).

En arbetstagare har vissa möjligheter att enligt lag att få en uppsägning ogiltigförklarad. Sådana möjligheter finns emellertid inte för arbetsgivare inom arbetsrättens område (se bland annat 34 § LAS). Möjligtvis hade vissa avtalsrättsliga grunder för ogiltighet kunnat åberopas. Avtalsrättsliga grunder för ogiltighet för att nämna några är råntvång, svek eller annan oskälighet (3 kap. Avtalslagen). Sannolikheten för att sådana omständigheter föreligger i fallet du beskriver är kanske inte jättestora. Att möjligheten finns kan dock vara värt att känna till.

Sammanfattningsvis kan uppsägning som skett på arbetsgivarens initiativ kan inte återkallas eller ogiltigförklaras av densamme. Vill arbetsgivaren att arbetstagaren ska fortsätta på arbetsplatsen krävs arbetstagarens godkännande.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

My Öhman
Fick du svar på din fråga?