Kan ansöka om betalningsföreläggande för att få skuld betald

2019-07-29 i Fordringar
FRÅGA
Jag och min sambo gick ifrån varandra och jag stod på ett lån åt honom på 300.000kr.Vi skrev ett skuldebrev när vi flyttade ifrån varandra.Han skulle lösa det sista maj som stod på skuldebrevet.Han vägrar nu lösa lånet och säger att han inte får ta ett lån för att lösa det jag står på.Vad kan jag nu göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ifall någon inte vill betala tillbaka en skuld finns det två olika vägar man kan ta för att försöka få betalt.

Ett sätt att försöka få en skuld betald är genom att ansöka om ett betalningsföreläggande hos kronofogden. Det finns dock ingen garanti för att man kommer få betalt. Kronofogden har nämligen ingen rätt att besluta huruvida en skuld faktiskt föreligger eller inte då det endast är domstolar som har denna befogenhet. Kronofogden kommer istället att vända sig till din ex-sambo som får en möjlighet att bestrida din ansökan om betalningsföreläggande (25 § lag om betalningsföreläggande). Om din ex-sambo bestrider skulden kommer kronofogden att fråga om du vill skicka ärendet vidare till domstol eller ej (33 § lag om betalningsföreläggande). Ifall skulden inte bestrids inom rätt tid kommer kronofogden att ge ett utslag i enlighet med din ansökan som sedan kan användas för att driva in skulden (42 § lag om betalningsföreläggande).

Du kan ansöka om betalningsföreläggande här. Ansökan kostar 300 kr och du kan i din ansökan begära att din motpart ska betala ersättning för ansökningskostnaden (17 § lag om betalningsföreläggande).

Ditt andra alternativ är att vända dig direkt till domstol och väcka talan.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Josefin Tegnvallius Boklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll