Kan anmälan av brott föranleda skadeståndsskyldighet?

FRÅGA
Hej.Om jag gör en polisanmälan om förtal som bygger på brev som är klockrent förtal, vilken risk löper jag att bli stämd för att ha förorsakat skada för den jag anmält?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar huvudsakligen skadeståndslagen (SkL) och brottsbalken (BrB). Jag vill inledningsvis påpeka att mitt svar är ganska långt och teoretiskt och att jag i slutet sammanfattar det som i praktiken är mest relevant för dig.

Att ett brottsoffer, och andra för den delen, har rätt (och i vissa fall skyldighet) att anmäla begångna brott är en självklar utgångspunkt. En del av detta är att skadeståndsskyldighet inte kan aktualiseras av att någon anmält ett brott, eftersom detta skulle kunna verka avskräckande för brottsoffer. Det skulle även te sig moraliskt tveksamt. Anta att polisen A skjuter B med sitt tjänstevapen med avsikt att mörda B helt kallblodigt. B överlever, och när denne återhämtat sig anmäler denne brottet. A döms till slut för mordförsök och detta innebär ekonomisk skada för A; kanske förlorar denne sitt arbete, eller så tvingas A att erlägga skadestånd till B. Rent strikt har B:s handling att anmäla brottet orsakat A skada. Det rör sig dock om ren förmögenhetsskada, alltså inte skada på ett visst föremål eller B:s person. Därför krävs enligt 2 kap. 2 § SkL att skadan orsakats av ett brottsligt beteende, vilket en brottsanmälan inte är. Det är även svårt att föreställa sig att en sakskada eller personskada skulle orsakas av en anmälan om brott på ett skadeståndsrättsligt relevant sätt.

Svaret är alltså att det är mycket svårt att föreställa sig en situation där skadeståndsrättsligt ansvar uppkommer som en följd av en anmälan om brott när denna leder till en rättegång och fällande dom.

Din fråga är dock intressantare än så. Förtalsbrottet (5 kap. 1 § BrB) har två relativt ovanliga aspekter som blir aktuella i sammanhanget. Dels ska åklagare som regel inte väcka åtal för förtalsbrott, utan det åligger målsäganden (5 kap. 5 § BrB). Din anmälan kommer därför sannolikt inte leda till åtal om du inte driver åtalet själv, vilket är ovanligt och en stor process. Låt oss därför anta att det aldrig blir någon domstolsprövning. Om vi antar att den anmälde i det läget lidit en skada redan av anmälan har vi då en situation där skada lidits och anmälan (åtminstone i teorin) kan utgöra förtal eftersom det är en uppgift som spritts som utpekar en person som brottslig. Alltså skulle man i denna situation i princip kunna tänka sig ett skadeståndsrättsligt ansvar för anmälaren, även om det onekligen är ganska långsökt. Det skulle även innebära svårigheter för den anmälde eftersom det då skulle åligga denne att driva en målsägandeprocess mot den anmälaren för att visa att ett brott begåtts, anmälaren skulle då få visa att det ursprungliga brottet begåtts och att anmälan därmed var korrekt och inte förtal, och så vidare.

För att sammanfatta det som är relevant för dig kan vi konstatera att du genom din anmälan närmast garanterat inte skulle ådra dig skadeståndsskyldighet. Du bör dock vara medveten om att din anmälan med absolut största sannolikhet inte kommer leda till åtal; vill du få en fällande dom kommer du behöva driva processen själv.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?