Kan andra och tredje arvsklassen göras arvslösa?

2021-09-30 i Arvsordning
FRÅGA
Mina två söner är särkullebarn och deras far gick bort 2015. De lät hans fru sitta i orubbat bo med fri förfoganderätt. Testamente finns. Frun gick bort i augusti 2021 och har inga bröstarvingar utan endast en bror och dennes fyra barn som släktingar. I testamentet är brodern inte medtagen utan de som ärver enligt detta testamente är de fyra brorsbarnen tillsammans 1/8 och särkullbarnen 7/8 av den gemensamma kvarlåtenskapen. Kan brodern göra anspråk på delar av arvet som legal arvinge? Är han legal arvinge då han inte är medtagen i testamentet? Måste särkullbarnen komma överens med brodern om fördelning av värdesaker?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De som är först att ärva och tillhör första arvsklassen är bröstarvingar, de avlidnas barn, 2:1 ärvdabalken. Den andra arvsklassen blir aktuell först om det inte finns några i den första, där är det den avlidnes föräldrar, om de ej lever så den den avlidnes syskon därefter syskonens barn, 2:2 ÄB.

Den enda arvsklassen som inte går att göra arvslös är bröstarvingarna. Testamenterar föräldrar så att deras barn inte ska ärvda något har de rätt till vad som kallas laglott, dvs hälften av deras arvslott som de skulle ärvt om inte föräldrarna upprättat testamente, 7:1 ÄB. Dvs är det två syskon så ska de enligt arvsordningen ärva hälften var, om föräldern testamenterat så att barnen inte ska ärva något kommer de ärva en fjärdedel var. Dvs att dina barn pappas fru, hennes brodern kan gå arvslös, han ärver endast så länge inte ett testamente säger annorlunda vilket det går i detta fall.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Jessica Sarhede
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1676)
2021-10-22 Ärver efterlevande make allt vid min bortgång?
2021-10-19 Vem ärver?
2021-10-07 Har syskonbarn någon rätt att kräva återbäring till dödsbo?
2021-09-30 Kan en farfar testamentera bort allt till ens faster om ens pappa gått bort?

Alla besvarade frågor (96481)