Kan äktenskapsförord sätta stopp för testamente?

2015-11-30 i Bodelning
FRÅGA
Gäller äktenskapsförord över testamente eller tvärtom? Vår far har äktenskapsförord med sin fru, men tänker testamentera hälften av sina tillgångar till henne. Kan hans äktenskapsförord sätta stopp för detta eller gäller testamentet över äktenskapsförordet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig til lLawline med din fråga!

Din fråga berör både äktenskapsförord och testamente. För äktenskapsförord är äktenskapsbalken tillämplig (här) och för testamente är ärvdabalken tillämplig (här).

I din situation är det viktigt att ha klart att den ena handlingen inte utesluter den andra. Dessa båda handlingar berör olika saker när de aktualiseras.

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar. Avtalet reglerar ägarförhållandet till makarnas egendom. Ett exempel är när man vill ändra på ägarförhållandet till en egendom från enskild egendom till giftorättsgods och vice versa, se 7 kap. 3 § äktenskapsbalken här. En sådan reglering kan leda till att en enskild egendom, från att ändras till giftorättsgods kan komma att ingå i bodelningen, se här äktenskapsbalken 9 kap. 1 § här och 10 kap. 1 § här. Bodelningen görs som följd med utgångspunkt i ägarförhållandena då talan om äktenskapsskillnad väckts eller den dag då någon av makarna har avlidit, se äktenskapsbalken 9 kap. 2 § här.

Ett testamente är en handling som uttrycker testatorns vilja och testatorns kvarlåtenskap fördelas enligt testamentet, se ärvdabalken 9 kap. 1 § här. Det som senare kan komma att testamenteras bort av en make är det maken erhåller efter en bodelning vid äktenskapsskillnad.

Som svar på din fråga. Äktenskapsförord och testamente reglerar två helt olika förhållanden. Äktenskapsförord är en handling mellan makar för vad som kan komma att ingå i bodelningen vid äktenskapsskillnad. Testamente är en handling som reglerar testatorns vilja för vem/vilka som ska få ta del av testatorns kvarlåtenskap. Vad som senare kan komma att tillkomma din fars fru och din fars bröstarvingar, eller arvingar i övrigt, beror på vad din far får efter bodelningen. Äktenskapsförordet kan inte sätta stopp för testamentet och vice versa.

Vad jag kan rekommendera dig att göra är att påkalla jämkning på testamentet enligt ärvdabalkens 14 kap. 5 § 2:a stycke här och 7 kap. 3 § här. För att vinna i detta avseende måste dock en kränkning av den arvslott som normalt tillkommer bröstarvinge, dvs. bröstarvinges laglott, föreligga och du har en tidsfrist om sex månader att påkalla jämkning på testamente från det att du erhållit testamentet eller väcka talan mot din far.

Hoppas detta är ett svar på din fråga! Vid oklarheter eller följdfrågor är du välkommen att höra av dig igen!

Hasan Erdogan
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2670)
2020-11-21 Vilka krav ställs på en bodelning?
2020-11-17 Bodelning av skogsbruksfastighet i samband med att samboförhållande upphör
2020-11-12 Vad innebär enskild egendom?
2020-11-10 Hur ska man ställa upp en bodelning?

Alla besvarade frågor (86391)