Kan åklagare väcka talan trots att meddelande kommit till en annan person än det var riktat mot?

FRÅGA
Hej jag anmälde mitt ex för olaga hot , han ringde på var lille sons mobil och hotade mig han sa att han ska slita mig i stycken och att han ska fixa mig och att jag kan spela allt och lämna till polisen eftersom han ska säga samma sak till de. Så min fråga är om åklagare ska väcka åtal eftersom han ringde inte till mitt mobil !
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Bestämmelsen för olaga hot återfinns i 4 kap 5 § brottsbalken (1962:700) (Brb)och lyder enligt följande: Om någon lyfter vapen mot någon annan eller annars hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år.

I ditt fall har ditt ex hotat med en brottslig gärning (misshandel) på ett sätt som är ägnat att framkalla allvarlig fruktan hos dig. Även om meddelandet gick via din sons mobiltelefon och det inte var uttalat direkt till dig kan det vara straffbart om det var tänkt att du skulle ta del av denna information. Att meddelandet nått din sons mobil istället för din är iallafall inte ett skäl för att åklagaren skulle välja att inte väcka åtal.

Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Beatrice Walldov
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1088)
2021-01-04 Är det brottsligt att föra en loggbok över en annan person?
2021-01-01 Är det lagligt att ta bilder på andra inomhus?
2020-12-31 Olaga hot enligt 4:5 BrB
2020-12-29 Är det brottsligt att uppge någon annans personnummer?

Alla besvarade frågor (88091)