Kan åklagare föra åtal om förtal?

FRÅGA
Hej! En person postar uppgifter på Facebook om mig. Enbart för att svärta ned mig. Han postar detta i en grupp med 250 000 medlemmar. Vore inte en åklagare intresserad av ett åtal? Måste man alltid driva sånt själv?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om brottet förtal

Det låter som att personen i fråga kan ha utsatt dig för brottet förtal. Definitionen av förtal finns i brottsbalken (BrB) och är att utpeka någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämna uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning (5 kap 1 § BrB). Personen måste alltså ha haft avsikten att få dig att se dålig ut, precis som du säger att hen har gjort. Ytterligare ett krav för att något ska räknas som förtal är att du ska gå att identifiera via uppgifterna som spridits. Vanligtvis sker detta genom att gärningsmannen nämner dig via namn. Att anonymt sprida negativa uppgifter om någon räknas inte som förtal, oavsett om den drabbade själv skulle veta att det handlar om dem.

Under vissa förutsättningar kan förtal ursäktas. Detta gäller om gärningsmannen var skyldig att uttala sig eller om det i övrigt med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken, och dessutom visar att uppgiften var sann eller att det fanns skälig grund för den (5 kap 1 § 2 st. BrB).

Straffet för förtal är böter. För grovt förtal är straffet böter eller fängelse i högst två år (5 kap 1-2 §§ BrB).

Vore en åklagare intresserad av åtal?

Ärekränkningsbrott som förtal ligger inte under så kallat allmänt åtal. Allmänt åtal är när det är en åklagare som för talan å brottsoffrets vägnar. Den som är drabbad måste därför föra målet själv genom så kallat enskilt åtal (5 kap 5 § BrB). Undantag till detta är om offret är under 18 år eller om det är intressant att målet tas upp till domstol ur allmän synpunkt. Undantaget om allmän synpunkt är mycket sällan tillämpligt, så om du är myndig kommer du att behöva driva målet själv om du är intresserad av att få det prövat.

Vad kan du göra?

Allt spridande av negativa uppgifter räknas inte som förtal och det är väldigt svårt att bedöma om något räknas som förtal utan att veta exakt vad som sagts. Om du är intresserad av att ta målet vidare rekommenderar jag dig därför att först diskutera de faktiska inläggen med en jurist, så att denne kan bedöma dina chanser att lyckas med åtalet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1254)
2021-10-17 Kan man bli dömd för att hänga ut personer på nätet?
2021-10-16 Brott att lämna jobbrelaterad varning offentligt?
2021-10-06 Vad kan man göra om man blivit förtalad på instagram?
2021-09-29 Is it a crime to call someone fat?

Alla besvarade frågor (96471)