Kan ägaren till bilen straffas om föraren inte har körkort?

2020-11-29 i Trafikbrott
FRÅGA
hej Jag med återkallat körkort kör en anans bil och blir stoppad för olovlig körning blir bilägaren straffad för att jag kört dens bil ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om man har återkallat körkort och kör ändå, utgör detta som du säger (grov) olovlig körning (3§ trafikbrottslagen). Bilägaren som lånat ut bilen till dig kan bli straffad för tillåtelse för olovlig körning, om hen visste eller av oaktsamhet tillåtit dig köra, med vetskap om att du inte har körkort. Denna person kan dömas till böter. Normalt sett är det ägaren av fordonet som kan tillåta annan att köra fordonet, och det räcker att ägaren är oaktsam i förhållande till din behörighet att framföra fordonet. Kravet på aktsamhet är ganska högt och har prövats i flera rättsfall. Som utgångspunkt krävs att ägaren efterfrågar och får se den andras körkort (NJA 1978 s. 725), men undantag har gjorts exempelvis om tillåtaren ofta sett föraren köra bil (RH 31:80).

Så sammantaget är det möjligt att ägaren gjort sig skyldig till tillåtelse av olovlig körning, men det beror på omständigheterna kring utlånandet, om du ljugit och sagt att du har körkort exempelvis, om ägaren visste eller borde vetat att du fått återkallat körkort och liknande. Straffet är ett lågt bötesstraff, men det krävs att polisen kan bevisa att ägaren åtminstone borde insett att du saknade körkort. Jag skulle dock säga ett men personliga erfarenhet är att denna typ av åtal är ganska ovanliga.

Hoppas du fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1114)
2021-04-11 Hastighetsöverträdelse på motorväg
2021-04-07 Kan man förlora körkortet vid vårdslöshet i trafik?
2021-04-01 Identifiera sig med annat än körkort?
2021-03-31 ​Kan mitt körkort återkallas om jag kör narkotikapåverkad?​

Alla besvarade frågor (91196)