Kan adopterat barn fortfarande ärva biologisk förälder och måste den biologiska föräldern betala underhåll efter adoption?

2015-09-30 i Adoption
FRÅGA
Hej, Har sedan tidigare en dotter V som jag aldrig träffat. Hon har vuxit upp med sin mamma och hennes nuvarande. Den nuvarande vill adoptera V. Och jag undrar vad det innebär om han får adoptera min dotter.Kommer min dotter fortfarande att kunna ärva från mig och måste jag fortfarande betala underhåll vid en godkänd adoption?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om adoption stadgas i 4 kapitlet Föräldrabalken. I 4 kap. 3 § FB (se här) anges att makar inte får adoptera annat än gemensamt, ett undantag är dock så kallad styvbarnsadoption, även kallat närståendeadoption. En sådan adoption innebär att den ena maken får med den andre makens samtycke adoptera dennes barn. I 4 kap. 4 § FB ( se här) stadgas även att andra än makar inte får adoptera gemensamt. Utifrån dessa paragrafer kan således utläsas att en sambo inte kan närståendeadoptera den andra sambons barn med resultatet att barnet blir sambornas gemensamma barn.

Enligt 4 kap. 6 § FB (se här) bedömer rätten om det är lämpligt att adoptionen äger rum. Enligt 4 kap. 8 § FB (se här) anses adoptivbarn som adoptantens barn (adoptant är den som har adopterat barnet) och inte som barn till sin biologiska förälder och har en make adopterat den andre makens barn anses barnet som makarnas gemensamma. Detta innebär således att om din dotter adopteras, så kommer hon inte ha rätt att ärva dig utifrån den legala arvsordningen. Inte heller föreligger vad jag förstår det som någon underhållsskyldighet efter att barnet adopterats, då barnets moder och adoptivfader ses som dess föräldrar och de ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga enligt 7 kap. 1 § Fb (se här)

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Carolina Brännmark
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (558)
2020-11-30 Hur går en adoption till?
2020-11-29 Går det att häva en adoption eller göra ett adoptivbarn arvslöst?
2020-11-28 Hur vet jag om jag är adopterad av min styvfar och om jag har rätt till arvet efter honom?
2020-11-25 Har jag som adopterad rätt att veta om min biologiska förälder har dött?

Alla besvarade frågor (86931)