Kamera (dashcam) i vindrutan

2020-03-27 i Trafik och körkort
FRÅGA
Får jag ha en kamera i min bil/lastbil som filmar trafiken framför min bil/lastbil och som sparar det på ett sd kort?
SVAR

Hej,

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

De kameror som det krävs tillstånd för enligt kameraövervakningslagen är övervakningskameror som är uppsatta så att den kan riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde. Med övervakningskamera avses bl.a. en kamera som är uppsatt så att den, utan att manövreras på platsen, kan användas för personövervakning.

I domen HFD 2016 ref 71 II uttalade domstolen att en kamera som är monterad på vindrutan i en bil eller på ett cykelstyre inte anses utgöra en övervakningskamera. Inget tillstånd enligt kameraövervakningslagen krävs därför.

Du har alltså rätt att sätta fast en kamera i din bil som filmar trafiken framför dig och sparar detta.

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (861)
2021-03-04 Missad väjningsplikt; grund för återkallelse av körkort?
2021-03-02 Kört mot rött ljus - vad händer nu?
2021-03-02 Vad är ett polisiärt kännetecken?
2021-02-28 Hur överklagar jag transportstyrelsens beslut?

Alla besvarade frågor (89990)