Kallelse vid bouppteckning

FRÅGA
Hej.Om man anlitar en juristfirma till bouppteckningen ska de då ta reda på vilka som ska kallas till bouppteckningen? Vems är ansvaret om inte alla kallats?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om bouppteckning finner man i 20 kap. ärvdabalken.

Vad är en bouppteckning?

En bouppteckning är en sammanställning av alla tillgångar och skulder efter någon som har gått bort. Den är en del i boutredningen och är underlag för arvskiftet, alltså när dödsboets tillgångar slutligen fördelas mellan arvingarna.

Måste samtliga dödsbodelägare bli kallade till bouppteckningsförrättningen?

Samtliga dödsbodelägare ska i god tid bli kallade till bouppteckningsförrättningen (20 kap. 2 § ärvdabalken). Den som är ansvarig för bouppteckningen är skyldig att kalla alla dödsbodelägare och efterarvingar, detta kan alltså vara en juristfirmas ansvar om dessa har anlitats till bouppteckningen. Det ska framgå av bouppteckningen vilka som närvarat vid förrättningen. Det finns ingen skyldighet att närvara vid bouppteckningen. För att det ska vara giltigt utan att samtliga dödsbodelägare närvarat krävs det att man vid bouppteckningen har bevis att denne i tid blivit kallad (20 kap. 3 § ärvdabalken). Det kan exempelvis ske genom att personen som inte kunnat närvara skriver under ett kallelsebevis som intygar att personen blivit kallad till förrättningen men inte avser att närvara. Intyget ska sedan skickas med som bilaga till bouppteckningen. Om en arvtagare inte blivit kallad till bouppteckningen får Skatteverket inte registrera bouppteckning (20 kap. 9 § ärvdabalken), och en tilläggsbouppteckning ska förrättas inom en månad från att felet upptäcktes. Tilläggsbouppteckningen ska inom en månad lämnas in till Skatteverket (20 kap. 10 § ärvdabalken).

Har man inte blivit kallad till en bouppteckningsförrättning som man borde blivit kallad till kan man alltså vara lugn. Bouppteckningen kan inte godkännas utan denna persons närvaro. Detta förutsatt att personen inte skickat in att den inte avser att närvara.

Carolina Olsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1080)
2021-06-12 Vad gäller när en arvinge har en fordran mot dödsboet?
2021-06-08 Ska en arvtagare genom testamente närvara vid bouppteckningsförrättningen?
2021-06-03 Blir barnbarn efterarvinge eller dödsbodelägare?
2021-05-29 Hur kan tillsyn över en boutredningsman utövas?

Alla besvarade frågor (93111)