Kallelse till bouppteckning

Hej!

Min gamla moster har avlidit och vi är fyra arvingar enligt testamente - min mamma, jag och mina två barn. Nu ska jag kalla till bouppteckningsmöte. Måste jag verkligen två veckor innan skicka ett rekommenderat brev och spara kvitto? Vi bor alla mycket nära varandra och det är lätt att muntligt komma överens om dag och tid när alla kan.

Hälsningar

Ingrid

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kallelsen till bouppteckningen är reglerat i 20 kap. Ärvdabalken. När och hur kallelsen sker är inte reglerat på annat sätt än att "samtliga delägare ska kallas i god tid till förrättningen" enligt 20 kap. 2 § i st. ÄB. Vad som är god tid är en bedömning som får göras i det enskilda fallet. Enligt doktrinen (Kommentaren till Zeteo, 20 kap. Ärvdabalken del II, Göran Lind och Gösta Walin) är det av vikt om det är långt till förättningsorten, om det är semestertider eller om inställelsen till bouppteckningen kräver någon tidskrävande uppgift. Som du förstår kan det faktum att ni bor nära varandra vara en sådan faktor som medför att "god tid" är kortare än vad som hade gällt i normalfallet. Det faktum att det för närvarande är semestertider kan tala i motsats riktning. Lagen säger dock som sagt inte något exakt dagantal för att "god tid" ska förelegat.

Kvittot och rek som du nämner har att göra med att bevisa att kallelsen har skett då en som skulle närvarat vid förrättningen var frånvarande (20 kap. 3 § 2 st. ÄB) Ifall ni gör någon annan form av bevisning att kallelsen skett t.ex att no låter samtliga som ska närvara vid bouppteckningen skriftligen anteckna att de fått kallelsen på annat sätt borde enligt mig vara lika giltigt för att uppfylla kravet som framgår av lagtexten.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Jakob PeräRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000