Kallelse till bouppteckning

Hej! Jag undrar om min avlidnes syskon måste kallas till bouppteckningen? Jag har skickat brev med testamentkopior till alla och frågat om de hade någon synpunkt på vårt testamente, men ingen av dom hade något att invända. Jag har gått igenom våra skulder och intäkter och skulderna är större. Bouppteckning eller bodelning?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! 

Vid dödsfall upprättas ett dödsbo som består av den avlidnes tillgångar och skulder. Dödsboet förvaltas av de som är dödsbodelägare. Dödsbodelägare är den avlidnas arvingar och universella testamentstagare samt i vissa fall efterlevande make eller sambo. Vid bouppteckningen ska de som är dödsbodelägare delta. Om den avlidnes syskon ej är berättigade till arv behöver de alltså inte kallas till bouppteckningen.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000