Kallelse bouppteckning och jämkning av testamente

Fick ej något svar om det finns några lagar som gör att man kan få ut sin laglott från 2002.

Dottern blev ej kallad till bouppteckningen.

Tacksam för svar snarast.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kallelse till förrättning

Enligt 20 kap. 2 § ärvdabalken ska den dödsbodelägare som har hand om den avlidnes egendom kalla till sammanträde för att göra bouppteckningen. Samtliga dödsbodelägare ska kallas till detta sammanträde. Din dotter är dödsbodelägare om hon är efterlevande make/sambo, arvinge eller universell testamentstagare enligt 18 kap. 1 § ärvdabalken.

Enligt 20 kap. 9 § ärvdabalken får en bouppteckning inte registreras hos Skatteverket i det fall att den är felaktig. En bouppteckning är felaktig om det inte gått till på det sättet som sägs 20 kap. 2 § ärvdabalken. Om det inte angivits i bouppteckningen att din dotter blivit kallad, så kan hon göra en tilläggsbouppteckning. Den första bouppteckningen kan då korrigeras, dock senast en månad efter det att felaktigheten upptäcktes, d.v.s. att din dotter inte var kallad.

Registrering av bouppteckning genom att bevis om kallelse bifogats

Du säger att din dotter inte var kallad till förrättningen. Om det ändå står i bouppteckningen att hon blev kallad, ska ett bevis på att en kallelse skickats bifogas bouppteckningen enligt 20 kap. 3 § andra stycket ärvdabalken. Det kan exempelvis vara ett kvitto på ett rekommenderat brev som sänts till din dotter. Det krävs inte att den som har kallats har tagit del av det rekommenderade brevet, utan det är tillräckligt att det har skickats (RÅ 2007 ref. 63). Registrering hos Skatteverket kan nu ske. För att överklaga ett sådant beslut, ska detta göras inom tre veckor.

Få ut laglott

Enligt 7 kap. 3 § ärvdabalken kan din dotter jämka testamentet för att få ut sin laglott. Enligt 7 kap. 3 § tredje stycket ärvdabalken ska detta sex inom 6 månader från det att hon blivit delgiven testamentet, annars går den rätten förlorad. Notera att tidsfristen börjar löpa från den dagen som hon blivit delgiven.

Sammanfattning

- Om kallelse till förrättningen har skett inom rätt tid, alternativt att bevis om att kallelse skickats bifogats bouppteckningen, har det gått för lång tid för att din dotter ska kunna göra något åt det.

- Har delgivning av testamente skett, har det gått mer än 6 månader vilket innebär att testamentet inte kan jämkas.

Vänligen,

Charlotte AnderssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”