Kallad till förhör

Hej! Jag blev tagen och polisen hittade en påse med ytterst lite vitt pulver i min närhet. Jag nekade till brott och bad om en advokat när de ville hålla förhör. Jag blev släppt på plats men de sa att jag skulle bli kallad till förhör.

Så nu har jag blivit kallad till ett misstankesförhör angående narkotikabrott - innehav. Förhöret ska hållas i Stockholm, cirka 20 mil från min bostad (det var även dit kallelsen kom.) Skulle jag kunna strunta i att åka på förhöret utan att dom har rätt att hämta mig rent juridiskt? Vad skulle det i såna fall resultera i?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det är främst rättegångsbalken som reglerar polisens befogenheter att hålla förhör. De flesta av dessa befogenheter träder ikraft när en förundersökning har inletts. En förundersökning ska inledas när det finns anledning att anta att ett brott har begåtts (RB 23 kap 1 §).Det är ett ganska lågt krav, men när det väl är uppfyllt och beslut om att inleda förundersökning har fattats, får polisen ganska långtgående befogenheter. Dessa befogenheter innefattar bland annat förhör och vissa tvångsmedel.

Förhör

Under en förundersökning får polisen hålla förhör med var och en (RB 23 kap 6 §). Detta innefattar alla. Såväl misstänkt som vittne eller annan. Ska förhöret hållas med ett vittne brukar det gå bra att göra det över telefon. Vid förhör med en misstänkt bör telefonförhör inte hållas om det utgör den enda kontrakten med personen (se JO 2001/02 s. 103 om problem med identifiering av den misstänkte isåfall). Det kan dock hållas om syftet med förhöret endast är att komplettera vissa uppgifter. Menar polisen att du är misstänkt bör du alltså infinna dig på polisstationen. Om polisen anser att du är skäligen misstänkt för brott måste de informera dig om detta under förhöret (RB 23 kap 18 § 1 st.).

Vad sker om du inte kommer?

Att polisen får förhöra dig innebär en skyldighet för dig att låta dig förhöras. Detta innebär inte att du har någon skyldighet att svara på polisens frågor, utan endast att du måste infinna dig på polisstationen för förhöret. Om man trots kallelse inte dyker upp till ett förhör kan polisen hämta en eller förena nästa kallelse med ett vite (RB 23 kap 6 a § och 23 kap 7 §). Dessa tvångsmedel kan dock användas endast om du inte bor längre än 10 mil bort och det är av synnerlig vikt att förhöret hålls. Eftersom du bor mer än 10 mil bort kan inte polisen använda dessa tvångsmedel. Förhöret ska dock bestämmas till en tid och en plats som kan antas medföra minsta olägenhet för den som ska förhöras (5 § FUK). Tvångsmedlen kan alltså användas om platsen för förhöret hålls på en närmare plats.

Min rekommendation

Ett första steg är att kontakta polisen för att fråga om förhöret kan hållas på en närmare plats. Om så inte är fallet rekommenderar jag dig trots allt att infinna dig på förhöret eftersom processen annars riskerar att bli utdragen för dig.

Måns HellbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo