Kalla någon sjuklig med mera, hatbrott?

Jag hatar gubbar som gifter sig med asiatiska kvinnor bara för att de inte kan få en svensk tjej.

Du är ju faan sjuklig har du inte sett vad jag skrivit??

Min fru som är Thailändska blev illa berörd för varför skulle en svensk tjej vara bättre än de och för skulle de inte vara första valet för en svensk man

Sedan skriver person jag är sjuklig

Är detta ok för jag anser är ett hatbrott mot vissa svenska män

Min fru menar de är rastiskt mot Asiatiska kvinnor

Tacksam för svar


Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

En person har i någon typ av diskussion skrivit meddelanden till dig med innebörden att du skulle vara "sjuklig" samt att det bara är män som inte kan "få en svensk tjej" som gifter sig med asiatiska kvinnor. Jag tolkar det som att du vill veta huruvida det som skrivits till dig utgör lagbrott av något slag. Det framgår inte i vilket sammanhang dessa meddelanden skickats till dig, jag kommer därför utgå från att de skickats i någon slags öppet diskussionsforum (som till exempel facebook).

Vad säger lagen?

Det som ligger närmast till hands att undersöka är om de meddelanden du tagit emot skulle kunna utgöra någon slags ärekränkningsbrott, dessa regleras i brottsbalken (BrB).

Förtal?

Enligt 5:1 BrB döms den som utpekar någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt leverne eller på annat sätt lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta någon för andras missaktning, för förtal. Straffet för förtal är böter. Att en uppgift ska vara ägnad att utsätta någon för andra missaktning innebär att uppgiften typiskt sett ska kunna ha den effekten. Det betyder också att uppgiften måste spridas till andra på något sätt, annars kan det på sin höjd bli tal om förolämpning (se nedan). Min bedömning är att de meddelanden du fått inte når upp till förtal. Denna bedömning gör jag därför att en delar av meddelandet du tagit emot är ganska allmänt formulerat och inte direkt riktat till dig, och den andra delen (att kalla dig sjuklig) antagligen inte är något som enligt hur förtalsbestämmelsen tillämpas är ägnat att utsätta dig för andras missaktning.

Förolämpning?

Enligt 5:3 BrB kan den som riktar beskyllning eller nedsättande uttalande mot någon annan dömas för förolämpning om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet. Även här gäller att beskyllningen eller det nedsättande uttalandet inte faktiskt måste leda till att självkänslan eller värdigheten hos den som utsätts kränks. Det räcker med att det i ett "typiskt fall" skulle kunna bli så. Utgör då de meddelanden du fått riktade till dig förolämpning? Några av de meddelanden du fick var riktade direkt till dig, vilket är är ett krav enligt denna bestämmelse, frågan är om ordet "sjuklig" utgör sådan beskyllning eller nedsättande uttalande som omfattas av bestämmelsen. Jag gör bedömningen att det inte gör det.

Enskilt åtal

Något som bör påpekas är att brotten förtal och förolämpning som huvudregel faller under enskilt åtal (5:5 BrB) detta innebär att de bara får åtalas av målsäganden (dvs den som utsatts). Att vända sig till polis eller åklagare har därför när de kommer till den här typen av brott egentligen ingen effekt, även om vi skulle utgå från att något av brotten faktiskt begåtts i detta fall. Enskilt åtal innebär alltså att du själv skulle behöva driva processen vilket kan vara svårt och dyrt.

Hatbrott?

Till sist anser din fru att de meddelanden du tagit emot kan anses vara kränkande mot asiatiska kvinnor. Det ligger då närmast till hands om personen som skickat meddelanden till dig gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp. Enligt 16:8 BrB utgörs det brottet av att någon i ett uttalande eller meddelande (som sprids) hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Av informationen i din fråga framgår inte huruvida meddelandet spridits eller om det bara skickats till dig, uttalandet når antagligen inte heller upp till de krav som ställs på ett meddelande för att det ska anses uttrycka missaktning.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att du det baserat på vad som framgår i din fråga antagligen inte rör sig om något brott. Det kan sägas att det självklart är olämpligt att kalla människor för sjukliga eller säga elaka saker till dem, men allt sådant beteende är inte brottsligt.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa!

Claudio van der TouwRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”