Kalla någon för rasist - förtal och förolämpning tillämpligt?

FRÅGA
Kan jag stämma för förtal? För två år sedan uppstod en anklagelse mot mig som hände såhär: 20 personer satt runt ett matbord och pratade om politik, jag satt medvetet tyst då jag inte frivilligt vill starta en debatt om Sveriges flyktingmottagning då jag är för flyktingarna men emot sättet Sverige tar emot och placerar dem då vi måste hjälpa dem ut i samhället. En tjej vi kan kalla Jennie uttryckte plötligt min åsikt då hon kopplade mig till Sverigedemokraterna och då ställde en annan tjej sig upp "Sara" och anklagade mig för att vara rasist. Jag gick gråtandes därifrån då det inte var min åsikt och att jag blev förödmjukad. NU 2 år senare påstår "Sara" att att jag själv med egna ord har sagt att "Jag är rasist", exakt den meningen. Detta är absurt och helt sant, det finns gott om vittnen. Kan jag stämma henne för förtal?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Förtal är ett brott som stadgas i 5 kap. 1 § brottsbalken (BrB). Paragrafen aktualiseras när en person sprider uppgifter om någon annan med avsikt att utsätta denne för andras missaktning eller att utpeka denna som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. En allmän uppfattning torde vara att det är klandervärt att vara rasist, varför förtal kan bli aktuellt i ditt fall. För att förtal ska anses vara uppfyllt krävs vidare att uppgifterna måste spridas till tredje man, det vill säga till någon annan än den det berör.

Sammanfattningsvis kan sägas att falsk information har spridits om dig och sålänge informationen har nått annan än bara dig kan förtal anses vara uppfyllt. Spridandet av denna felaktiga information kan ha varit ämnad att skada ditt anseende varför åtal om förtal kan väckas.

Jag vill även uppmärksamma dig om att förolämpning i enlighet med 5 kap. 3 § BrB kan aktualiseras. Den stora skillnaden mellan förtal och förolämpning är till vem meddelandet riktas. En förolämpning riktas direkt till dig, medan förtal kräver att tredje part är inblandad.

Beroende på vad som sagts, hur det har sagts och till vem kan alltså både förtal och förolämpning bli aktuellt. Vad gäller muntliga utsagor föreligger ofta stora bevissvårigheter men eftersom det finns vittnen i ditt fall finns stora möjligheter att vinna framgång i rätten.

Lycka till!

Jag hoppas att jag kunde bringa en viss klarhet i frågan och om du har någon ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan.

Med Vänliga Hälsningar,

Josefin Lind
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1038)
2020-10-20 Förtal i bok
2020-10-19 Någon har skrivit information om mig som inte stämmer - vad kan jag göra?
2020-10-18 Insulting behaviour
2020-10-12 Förtal - vad är det och vad kan jag göra åt det?

Alla besvarade frågor (85172)