FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt05/06/2017

Kan man avsäga sig vårdnaden?

Kan jag av säga mig vårdnaden så mamman får full vårdnad?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Barnet står från födseln under vårdnad av båda föräldrarna under förutsättning att föräldrarna är gifta. (Föräldrabalken 6 kap 3 §). Om föräldrarna skiljer sig så kommer barnet fortfarande att stå under båda föräldrarnas vårdnad, om inte den gemensamma vårdnaden upphör genom rättens beslut. Föräldrarna kan avtala om vårdnaden av ett barn, dvs. om vårdnaden ska vara gemensam eller om en av föräldrarna ska ha ensam vårdnad. Ett sådant avtal ska gälla om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det. (Föräldrabalken 6 kap 6 § första stycket). Dessutom kan föräldrar avtala om barnets boende och om umgänge med barnet (Föräldrabalken 6 kap 14 a § andra stycket och Föräldrabalken 6 kap 15 a § tredje stycket). Även här gäller krav på skriftlighet samt att socialnämndens godkännande av avtalet.

Ni som föräldrar till era två barn kan alltså välja att skriftligt avtala kring vårdnad, boende och umgänge, förutsatt att det godkänns av socialnämnden. Ni skulle också genom avtal kunna komma överens om en lösning som är det bästa för barnen och som passar er. Som svar på frågan om man som förälder kan avsäga sig vårdnaden så är svaret i princip ja, om båda föräldrarna är överens, avtalar om detta samt att socialnämnden godkänner detta. Jag ställer mig dock tveksam till att detta skulle godkännas av socialnämnden eftersom det inte är förenligt med barnets bästa att barnet förlorar kontakten med sin ena förälder, trots att goda förutsättningar finns för en bra relation mellan dem. Barnets bästa ska nämligen vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. (Föräldrabalken 6 kap 2 a §). Därför skulle jag vilja påstå att det är svårt att avsäga sig vårdnaden, såtillvida det inte är oförenligt med barnets bästa. Med det sagt kan även konstateras att en förälder till ett barn inte ensam kan bestämma om han eller hon ska ha vårdnad eller inte. Detta eftersom båda föräldrarna måste vara överens om detta.

Tingsrätten kan, om någon av föräldrarna begär det, besluta om ensam eller gemensam vårdnad av ett barn. (Föräldrabalken 6 kap 5 § första stycket). Vid denna bedömning ska barnets bästa vara avgörande för beslutet. (Föräldrabalken 6 kap 2 a §). Något som anses vara barnets bästa, och som väger tungt, är barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. I ditt fall skulle det alltså kunna gå så långt att rätten mot din vilja får lov att besluta om ni ska ha gemensam vårdnad eller inte. Högst troligt är dock att rätten beslutar om en fortsatt gemensam vårdnad mellan er föräldrar eftersom det inte verkar finns starka skäl nog till att upplösa den gemensamma vårdnaden. Skäl för att upplösa en gemensam vårdnad kan t.ex. vara att barnet far illa genom övergrepp eller att föräldrarna har svåra samarbetssvårigheter gällande barnet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Marie GergyRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000