Rättsligt stöd för omhändertagande av ungdom och förverkande av alkohol

2015-09-13 i Polis
FRÅGA
Hej! Som jag förstår det så är det EJ olagligt att förtära alkohol när man är under 18 år, men däremot verkar polisen mot någonting som kallas Kronobergsmodellen (om de gör det fortfarande?). Vad innebär den kortfattat i praktiken, om den fortfarande används, och vad tar polisen juridiskt stöd av när de omhändertar en ungdom som har brukat alkohol? Vilken rätt har de att hälla ut/beslagta den alkohol som personen i fråga innehar?Eftersom det, som jag förstår det, endast är olagligt för en eventuell person som har langat till denna underåriga person borde väl polisen inte ha något lagligt stöd i att beslagta/hälla ut alkoholen?Sen undrar jag också varför målsmän kontaktas i dessa fall, som sagt, om det ej är olagligt att vara onykter som t.ex sextonåring. Tack på förhand!
SVAR

Hej!

Tack för att du har valt att ställa din fråga till Lawline.

Kronobergsmodellen är, såvitt jag förstår, en arbetsmodell som polisen arbetar efter för att minska tillgången av alkohol bland ungdomar och därmed minska såväl utövandet av, som utsattheten för våldsbrott. Enligt polisens egen hemsida används modellen fortfarande och riktar sig både mot langare och mot ungdomar (länk till polisens hemsida finns här).

Bestämmelser om alkohol hittar du i alkohollagen, vilken du kan ta del av här. Du har förstått det helt rätt när du säger att det inte är olagligt att förtära alkohol när man är under 18 år, men att det däremot är olagligt att sälja, ge bort/bjuda, eller på annat sätt lämna ut alkohol till den som är under 20 år (se här) (se här).

När polisen omhändertar en berusad person gör dem det vanligtvis med stöd av lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. (även kallad LOB), den hittar du här. Enligt lagen får nämligen en polisman omhänderta någon som är så berusad av alkohol att han eller hon inte kan ta hand om sig själv eller på något annat sätt utgör en fara för sig själv eller för någon annan (se här).

När det gäller ungdomar har polisen även stöd av polislagen, enligt vilken de får omhänderta personer som antas vara under arton år och anträffas under förhållanden som uppenbarligen innebär en överhängande och allvarlig risk för hans eller hennes hälsa eller utveckling. Eftersom det finns en överhängande risk för att ungdomar bland annat antingen utövar eller utsätts för våldsbrott under påverkan av alkohol kan polisen omhänderta dem. Polisen ska sedan skyndsamt överlämna ungdomen i fråga till hans eller hennes föräldrar eller någon annan vårdnadshavare eller till socialnämnden (se här). Enligt polislagen har alltså polisen en skyldighet att kontakta målsmän om de har omhändertagit en person som är under 18 år, även om det inte är olagligt för denne att förtära alkohol.

Vad gäller att polisen beslagtar alkohol och häller ut den, så har de stöd av detta i olika lagar: Enligt alkohollagen ska alkohol som har varit föremål för brott (langningen i det fall du beskrivit) förklaras förverkade (se här). Det spelar då, som jag tolkar det, ingen roll att den som innehar alkoholen inte har gjort sig skyldig till något brott, utan det som bemyndigar polisen att förverka alkoholen är just att den har varit föremål för ett brott. Polisen har dessutom rätt att förverka alkohol av någon som har blivit omhändertagen enligt LOB (se här).

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Har du fler funderingar eller frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline genom vårt frågeformulär.

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Polis (308)
2020-11-29 Kan polisen ta urinprov utomhus?
2020-11-21 När har polisen rätt att begära legitimation? När har polisen rätt att begära urinprov eller blodprov?
2020-11-17 Tillstånd för försäljning på allmän plats
2020-11-07 kan tidigare misstanke vara til min nackdel om jag misstänks igen?

Alla besvarade frågor (86862)