Juridisk skillnad arvsrätt sambo vs make

2016-01-14 i Arvsordning
FRÅGA
Hej. Min dotter är sambo och de har ett gemensamt barn. Båda har bra inkomst. Nu säger "folk" att de bör gifta sig av juridiska skäl ifall det händer ngn av dem ngt. Vilka skäl är det ?
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Enligt svensk rätt så ärver sambos inte varandra. Om din dotter avlider under samboförhållandet så ärver enligt ärvdabalken 2 kap 1 § hennes bröstarvinge, dvs barnet. Sambon ärver inte enligt ärvdabalken.

Om din dotter dör, så innan bouppteckning mm med anledning av dödsfallet, så ska på begäran av sambon en bodelning ske, eftersom dödsfallet innebär att samboskapet upphör. Enligt sambolagen så ingår enbart samboegendom i bodelningen, och samboegendom är gemensam bostad om den är inköpt för gemensamt bruk samt bohag inköpt för gemensamt bruk. Det här innebär att t ex en bil, motorcykel, sparkonton mm inte bodelas.
Det finns viss möjlighet för en sambo att mot vederlag få behålla den gemensamma bostaden, men det kräver då att sambon har råd att lösa ut barnen.

När det gäller små barn blir påverkan inte lika stor, då den efterlevande sambon i egenskap av vårdnadshavare förvaltar deras egendom. Men det är värt att veta att om omyndiga barn ärver större tillgångar, fastigheter/del i fastighet mm ska egendomen stå under förmyndarkontroll, och förvaltas med tanke på barnens bästa. Det innebär att sambon inte fritt kan styra över hur barnens arv ska användas, samt att det är möjligt att förmyndaren anser att det är mer i barnens bästa att sälja en del av en fastighet än att behålla den, vilket åter kan tvinga sambon att endera flytta eller lösa ut barnen ur fastigheten med kontanta medel.

Om föräldrarna däremot är gifta, så enligt ärvdabalken får då den efterlevande maken fri förfoganderätt över hela kvarlåtenskapen efter den avlidne maken, och förvaltar alltså barnens arv. De gemensamma barnen får ut sitt arv efter den först avlidne maken först efter att även den andra maken avlidit (dvs först när båda föräldrarna är döda). Det innebär att är man gift så kan man som efterlevande make bo kvar i den gemensamma bostaden utan att behöva lösa ut gemensamma barn och man får fritt förfoga över kvarlåtenskapen efter den avlidne maken. Särskilt stor roll kan detta spela när det handlar om äldre barn, som kan vilja ha ut sitt arv direkt.

Om de bör gifta sig eller ej är dock en fråga som är personlig och de själva måste ta ställning till. Ett alternativ till att gifta sig är att upprätta inbördes testamente. Ett sådant kan inte kränka barnens laglott (ärvdabalken 7 kap 1 §) men ger ändå en tryggare situation som efterlevande sambo. Om det gäller äldre barn kan de även (om de vill) avstå från att ta ut sitt arv till efter att sambon/den andra föräldern har avlidit.

Vänligen,

Alexandra Wikner
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1525)
2020-11-27 Har efterlevande makes arvingar rätt till arv från den först avlidne?
2020-11-26 Fördelning av arv
2020-11-26 Vem ärver vid efterarv?
2020-11-23 Kommer jag att ha någon rätt till arvet efter min farfar när han går bort?

Alla besvarade frågor (86566)