Jobbat i 8 år för en arbetsgivare utan anställningsavtal, nu vill de att jag skriver under ett uppsägningsavtal som har konkurrensklausul, är detta okej?

FRÅGA
Hej, jobbar i en butik och sagt upp mig pga nytt arbete. Varit anställd 8 år och inte haft några papper på detta, nu vill min chef att jag skriver på ett uppsägningsavtal med div regler? Att jag inte får starta konkurrerande verksamhet i all framtid osv.. Är detta korrekt? Kan jag vidarebefordra detta till er? Med vänlig hälsning, rebecka
SVAR

Hejsan! Tack för att du vänder dig till Lawline.

Finns det ett anställningsavtal?
Lag om anställningsskydd stadgar inga formkrav för hur ett anställningsavtal ska ingås. Detta innebär att det är giltigt i samma mån, oberoende om det är skriftligt eller muntligt. Det bör dock noteras att det alltid är bättre att använda sig av ett skriftligt anställningsavtal, då detta förenklar ett potentiellt styrkande av avtalade anställningsvillkor. Utan anställningsavtal är det svårt att fastställa arbetsvillkoren. Men som du har nämnt så har ni inte skrivit under ett anställningsavtal, vilket gör olika uppsägningstider diffusa då det inte är något som ni har förhandlat fram.

Uppsägningsavtal och konkurrensklausuler
Villkoren för uppsägning (tid, konkurrens e.t.c) avtalas oftast fram vid början av anställningen när anställningsavtalet skrivs. Ett uppsägningsavtal med villkor som dessa är inte heller något som en arbetsgivare kan be dig skriva under med bindande verkan efter att du har sagt upp dig om inte båda parter skriver under och kommer överens om det.

Angående konkurrensklausuler. Konkurrensklausuler är tillåtna enligt allmän avtalsrättsliga principer enligt 38 § AvtL. Vi kan dock med all förmodan säga att det absolut inte är bindande att skriva under ett avtal där du aldrig får starta konkurrerande verksamhet. En konkurrensklausul får aldrig sträcka sig över två år och de måste vara skäliga. Bestämmelsen stadgar att det är tillåtet att använda sig utav konkurrensklausuler så länge de inte är oskäliga.

Vad är skäliga konkurrensklausuler?
Det svåra är att kunna avgöra om en klausul anses som skälig eller inte. Skälighetsbedömningen har utarbetats ur Arbetsdomstolens praxis. Det finns en mängd rad rättsfall att ta ställning till för att se om en konkurrensklausul kan antas vara skälig. Men bedömningen utgår oftast ifrån vad arbetsgivaren kan sägas ha för syfte (eller funktion) med klausulen. Domstolen beaktar även sådana omständigheter som arbetstagarens lön, förtroendeställning i företaget och position. Samt de begränsningar i arbetstagarens möjlighet att ta anställning eller bedriva näring som följer av klausulen, liksom bindningstiden. Det finns ingen anledning att ha en konkurrensklausul för en butiksarbetare. En annan viktigt faktor är om kompensation utgår under bindningstiden. Detta gäller särskilt om klausulen mer påtagligt begränsar arbetstagarens försörjningsmöjligheter. Vidare får inte en konkurrensklausul sträcka sig längre än två år.

Sammanfattning
Vi kan med all säkerhet säga att ett uppsägningsavtal som detta inte är bindande och du behöver inte skriva under den. Inte heller behöver du följa någon konkurrensklausul även om den är verkar skälig då ni inte har skrivit under sådana villkor eller har kommit överens om något sådant. Det är osäkert hur era villkor skulle ha sett ut om det var skriftligt, vägledning över hur ett avtal och hur uppsägningen mellan er skulle kunnat se ut skulle kunna tas från branschavtal eller kollektivavtal inom området. Den vanligaste uppsägningstiden är på ungefär 1-3 månader.

Jag hoppas jag har kunnat klargöra situationen för dig.

Med vänliga hälsningar.

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1572)
2020-07-30 Saklig grund krävs vid uppsägning av AG
2020-07-30 Kan arbetsgivaren grunda en uppsägning på en varning lågt tillbaka i tiden?
2020-07-29 Vad betyder det att arbetsgivaren ska ta till paragraf 10?
2020-07-28 När har man rätt till företrädesrätt?

Alla besvarade frågor (82723)