Jobbar i en butik och blev förolämpad av en kund. Vad kan jag göra?

Hej! jag jobbar i en butik och blev i fredags kallad för en girig judinna framför mina kunder och kollegor. Hon skrek även att jag försökt ta hennes pengar. Vad kan jag göra? Mår jätte dåligt över det. Vad räknas det som? Värt att anmäla hos polisen? Gör de något? MVh

Lawline svarar

Hej och tack för för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall händelsen kan vara brottsligt och i så fall vilka brott som skulle kunna vara aktuellt i ditt fall.

Kan kommentaren du utsattes för rubriceras som förtal?

Förtalsbrottet finns i 5:1 brottsbalken (BrB). Där framgår det att den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta annan för andras missaktning döms för förtal.

Första kravet för att kunna dömas för förtal är att en enskild identifierbar person utpekas. Det krävs däremot inte att alla som tar del av uttalandet förstår vem som avses.

Avseende själva förtalsuppgiften krävs det för straffbarhet att det rör sig om tydliga påståenden, både sanna och felaktiga uppgifter kan emellertid utgöra förtal.

Vidare krävs det att uppgiften är ägnad att utsätta personen för andras missaktning.
Lagtexten ger två egna exempel på vad som är att anse som missaktning: att utpekas som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. För straffbarhet räcker att det finns risk för att missaktning uppkommer och det räcker att uppgiften som lämnats typiskt sett är av nedsättande slag. Detta krav förutsätter dock även att uppgiften sprids i en vidare krets, annars kan man svårligen utsättas för andras missaktning.

Eftersom kravet förutsätter att uppgiften sprids i en vidare krets handlar det förmodligen inte om förtal.

Kan kommentaren rubriceras som förolämpning?

Kommentaren du utsattes för tror jag snarare rubriceras som förolämpning. För att det ska vara en förolämpning i lagens mening krävs det att den som sagt något kränkande förstod att det skulle såra dig, men valde att säga det ändå. Det krävs alltså uppsåt.

Det avgörande är alltså att avsändaren har uppsåt och att förolämpningen riktas direkt till personen som det handlar om. Dvs. att syftet var att enbart såra dig.

Straffet för att förolämpa någon är normalt böter (för att bli dömd måste personen som förolämpade dig vara straffmyndig, det vill säga ha fyllt 15 år), men kan i undantagsfall bli fängelse i upp till sex månader. Om förolämpningen är en allvarlig kränkning av den personliga integriteten kan förövaren också tvingas betala skadestånd.

Värt att anmäla?
Oavsett vilket av detta brott som en polis eller åklagare skulle komma fram till att det handlar om så tycker jag ändå att det är värt att polisanmäla. Eftersom du utsatts för ett brott så kommer en utredning göras. Att tänka på är dock att det kan bli en process i domstol om åtal väcks där du troligtvis kommer att bli förhörd. Detta är något du bör vara beredd på då.

Skadestånd
Om du väcker åtal kan du också väcka en skadeståndstalan. Detta kan du också göra enskilt men även tillsammans med eventuellt åtal om själva brottet. Vad man får skadestånd för regleras i skadeståndslagen, här. Du kan då väcka talan om skadestånd för förolämpning i detta fallet.

I ditt fall bör du alltså kunna anmäla personen för förolämpning mot dig, särskilt eftersom du mått dåligt efter händelsen. Du kan få skadestånd för sjukvårdskostnader eller andra kostnader som uppkommit på grund av händelsen samt skadestånd för psykiskt lidande.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Robin BadiliRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo