Jobba utöver uppsägningstiden?

FRÅGA
Hej, Jag har i mitt anställningsavtal en uppsägningstid på två (2) månader kan min arbetsgivare kräva att jag arbetar i 3 månader istället om jag säger upp mig själv? Jag har varit anställd sedan 1/8 2011 med en provanställnings tid om 6 månader.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

När det gäller anställningsavtal finns LAS, lagen om anställningsskydd, som är till för att skydda en arbetstagares rättigheter. Avtal som inskränker dessa rättigheter och som strider mot LAS får endast slutas i form av kollektivavtal, LAS 2 §.

Du skriver att enligt ditt anställningsavtal har du en uppsägningstid på två månader. Detta avtal måste vara ett kollektivavtal, eftersom du enligt lagen egentligen har rätt till en uppsägningstid på tre månader, LAS 11 § 2 st, då du har varit anställd i drygt fyra år. Att man kan reglera uppsägningstiden genom kollektivavtal framgår av 2 § 4 st.

Eftersom det finns ett avtal svart på vitt att du har en uppsägningstid på två månader så kan alltså inte din arbetsgivare kräva att du ska fortsätta jobba längre än så. Avtalet ska gälla. Om avtalet är ogiltigt, för att det inte är ett kollektivavtal exempelvis, kan din arbetsgivare ändå inte kräva att du ska jobba längre än två månader. Eftersom LAS gäller till din (arbetstagarens) fördel kan inte din arbetsgivare hänvisa dit för att få sin vilja igenom.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Henrik Ärnlöv
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll