Jämkning i avtal om underhållsbidrag samt underhållsbidragets storlek

2015-02-25 i Underhåll
FRÅGA
Hej nu är det så här att jag och mitt ex gick ifrån varandra för ungefär 2 år sen, och hon har flyttat till Norge och tog då våran dotter med sig. Och vi har gemensam vårdnad.Har inte betalat något underhåll då vi kom överens om det hos familjerätten, men nu vill hon ha underhållsbidrag. Och jag vet inte om jag har råd att betala det man ska, då jag har en ny familj och en ny dotter plus att jag har en hel del lån som ligger på närmare 500,000 kr. Jag har en årsinkomst på ungefär 320,000 kr och får en lön på runt 20,000 kr rent. Sen tillkommer resekostnader då hon bor 100 mil ifrån mig. Hur går man till väga nu och vad händer om jag inte kan betala ? Eller kan man gå vidare med att vi har en mutlig överenskommelse om att jag inte skulle betala? Vill inte hamna i en ekonomisk kris så jag inte kan träffa min andra dotter eller ta hand om min egen familj här i Sverige..
SVAR

Hej,

Tack för din fråga!

Frågor om underhåll behandlas i Föräldrabalken som du hittar här

I FB 7:10 sägs att avtal om underhåll, som kan vara muntligt eller skriftligt, kan jämkas av rätten om förhållandena har ändrats eller om avtalet från början var oskäligt. Det innebär att även om du och ditt ex hade ett avtal om att inget underhålls ska betalas, kan detta ändras om frågan skulle komma upp i domstol och rätten finner att förhållandena har ändrats eller att avtalet är oskäligt.

Underhållets storlek bestäms utifrån barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga, FB 7:1. Vid beräkning av underhållsbidraget får du även förbehålla dig ett belopp för din egen försörjning, för ditt nya barns försörjning och i vissa fall för din make/sambos försörjning, FB 7:3. När man beräknar underhållsbidrag så tas alltså hänsyn till din ekonomiska situation och din förmåga att försörja dig själv och din familj.

Mer information om underhållsbidrag finns bland annat på Domstolsverkets hemsida, http://www.domstol.se/Familj/Foraldrar-och-barn/Underhallsbidrag/, och på Försäkringskassans hemsida, https://www.forsakringskassan.se/wps/portal/privatpers/foralder/separerar/bor_ej_med_barnet/underhallsbidrag. På Försäkringskassans hemsida kan du även göra en preliminär beräkning av vad ett underhållsbidrag kan tänkas landa på i din situation.

Om du vill ha mer hjälp i frågan kan du boka ett möte med en jurist via Lawlines hemsida, se http://lawline.se/boka.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Andrea Kaalhus
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (944)
2020-07-08 Hur lång tid gäller försörjningsplikten för barnen?
2020-07-07 En 19-årings rätt till underhållsbidrag och studiebidrag
2020-06-30 Vilken ekonomisk hjälp finns vid ensam vårdnad?
2020-06-29 Resekostnader för umgänge

Alla besvarade frågor (81764)