Jämkning genom skevdelningsregeln

2015-12-20 i Bodelning
FRÅGA
Hej,Jag har ansökt om skilsmässa efter 6 månaders äktenskap. Vi hade när vi gifte oss bott på samma adress i ca 8 månader.Min make har inte arbetat, har inte haft några inkomster och inte haft med sig något, eller bidragit till något ekonomiskt under vår totala tid tillsammans.Jag har stått för all försörjning till 100%Jag har stora tillgångar samt god ekonomi och undrar över vad jag kan räkna med att en domstol dömer vad gäller bodelning om jag ansöker om jämkning?Maken sitter för närvarande häkte i England anklagad för grov misshandel av mig samt droginnehav.Äktenskapsförord finns ej.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vid fråga om jämkning görs alltid en helhetsbedömning, jfr 12 kap. 1 § äktenskapsbalken. Regeln är avsedd att enbart användas i undantagsfall och aktualiseras främst vid kortvariga äktenskap (under fem år) och när det råder stora förmögenhetsskillnader mellan makarna.

Domstolen tar hänsyn till äktenskapets längd, era ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt. Ni har levt ihop under äktenskapliga förhållanden i 14 månader. Det medför under normala omständigheter att du bidrar med 14/60 (ca 23 procent av ditt giftorättsgods) till bodelningen.

Äktenskapets längd är enbart en faktor i bedömningen och domstolen kan således ta andra omständigheter i beaktning och låta dig behålla en större mängd om det anses skäligt. Jag tror att det faktum att din make inte har haft någon inkomst och att du har stått för all försörjning är en ytterligare faktor som talar för en större jämkning (jfr t.ex. hovrättens dom T 6065-132014-02-10 för liknande resonemang).

Med vänliga hälsningar,

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2650)
2020-10-26 Vad händer om min make går bort före mig när det endast finns särkullbarn i familjen?
2020-10-25 Hur värderas egendom vid bodelning och hur får avtalet se ut?
2020-10-25 Hur delar man tillgångarna i bodelning?
2020-10-24 ogiltigförklara bodelning i efterhand

Alla besvarade frågor (85451)