FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente15/01/2014

Jämkning av testamente samt ogiltighet och klander av testamente

Hej! Jag har lite frågor ang. min avlidne pappas testamente... Det står så här i hans testamente: Efter min bortgång skall min kvarlåtenskap - med angiven inskränkning angående nyttjanderätt - tillfalla mina bröstarvingar x och y med följande undantag. Min bröstarvinge z skall erhålla sin laglott. Sedan står det om hans sambo som ska erhålla penninglegat och hans lösöre.... Lite längre ner står det Angiven fastighet med tillhörande nyttjanderätt skall lottläggas på mina bröstarvingar x och y, till lika delar var. Det jag nu undrar: Kan pappa välja bort mig så att jag bara erhåller laglotten, när vi är tre helsyskon? Innebär detta med laglott att jag har rätt till halva arvsrätten, dvs. av alla tillgångar så delas de i tre delar och av "min" tredjedel så får jag bara hälften? Om jag bestrider testamentet, gäller då de tidigare testamentena om jag nu får rätt i min bestridan? Min pappa hade hjärncancer och ändrade sitt testamente 2 månader innan sin död, han hade då rejäla närminnessvårigheter. detta står det redan 3 månader innan testamentet skrevs om i hans sjukhusjournaler. Hur mycket bevis behövs? räcker det med journalutskrifter? Kan man överhuvudtaget bestrida ett testamente med grund av hans hjärncancer som i sin tur gjorde han personlighetsförändrar, samt svåra minnesproblem?

Lawline svarar

Hej!

Precis som du säger, är en bröstarvinges laglott halva arvslotten, ÄB 7:1. I ditt fall behövs inte en jämkning av testamentet för att få din laglott, eftersom att det redan är testamenterat.

Om det inte föreligger skäl att inte följa testators vilja, kommer kvarlåtenskapen att fördelas enligt testamentet. Detta innebär att du bara får din laglott trots att ni är tre bröstarvingar.

Däremot, riktas en klandertalan mot testamentet för att få det ogiltigt och det bifalls, kommer hela testamentet bli overksamt. Detta skulle resultera i att kvarlåtenskapen fördelas enligt den legala arvsordningen. Du skulle då, som bröstarvinge, få en tredjedel eftersom att din far hade tre barn.

I ditt fall verkar det som att din grund för klander skulle kunna vara psykisk störning, ÄB 13:2. Den psykiska störningen, som kan ha varit av enbart tillfällig natur eller permanent, ska ha påverkat testamentets innehåll. I så fall finns grund för ogiltighet. Om testamentet däremot hade haft samma innehåll utan den psykiska störningen är testamentet giltigt. Det är du som yrkar på ogiltighet som har bevisbördan för att din pappas tillstånd, om det klassas som psykisk störning, har påverkat testamentet.

En sådan klandertalan måste göras inom sex månader från då du delgavs testamentet, ÄB 14:5.

Jag föreslår att du, om du vill rikta en ogiltighetstalan mot testamentet, kontaktar en verksam familjejurist.

Hoppas jag svarade på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?