Jämkning av borgensåtagande

2020-12-22 i Fordringar
FRÅGA
Min vän var medsökande på ett lån när för 10 år sedan åt sin mamma, min vän var då 20 år. Hennes mamma satte sig sedan i skulder och krediter och slutade med att hon fick skuldsanering och fick leva på existensminimum i ett par år och min vän fick betala av lånet på över 100 tusen kronor och ränta. Kan hon få någon ev upprättelse idag rent juridiskt tro? Jag tänker i avtalslagen finns några punkter som kan stämma så det skulle kunna vara ett ogiltigt avtal. Men är det för sent att dra upp ens idag och försöka göra något med?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån den information som framförts, framstår det som att din vän har gått i borgen för lånet som hennes mamma tog. Det är närmast omöjligt att undgå ett borgensåtagande.

Det skulle eventuellt vara möjligt att jämka avtalsvillkoret eller ogiltighetsförklara avtalet på grund av att det anses oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt (36 § avtalslagen). Det måste alltså finnas omständigheter som tyder på att åtagandet är oskäligt. Det skulle därför finnas en möjlighet att borgensåtagandet reduceras eller faller bort efter en prövning i domstol. Bestämmelsen används dock restriktivt. Endast den omständigheten att åtagandet påverkar borgensmannens kreditgivning kan inte föranleda en tillämpning av bestämmelsen. Om din vän redan har uppfyllt sitt borgensåtagande kommer en talan i domstol troligen inte att vinna framgång.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Fick du svar på din fråga?