FrågaFAMILJERÄTTBodelning11/09/2016

Jämkning av bodelning enligt 12 kap. 2 § ÄktB

Jag ägde en villa när jag träffade min nuvarande hustru. Hon flyttade in i den tillsammans med sina två barn år 1994. 1996 gifte vi oss, fick ett gemensamt barn och flyttade till större villa. Jag står som ensam ägare även till den nya villan eftersom jag då kunde flytta med reavinster från min tidigare villa. In i nya boendet. Om min fru nu skulle avlida, vad händer med villan då. Kan jag bo kvar eller måste jag i så fall lösa ut hennes barn.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv återfinns i ärvdabalken, se här.

Om din fru skulle dö ska bodelning göras för att dela egendomen mellan er. På så sätt fastställs vad som är din frus kvarlåtenskap och vad som tillhör dig. Huvudregel vid bodelning är att den egendom som utgör giftorättsgods delas lika mellan dig och din fru. Det finns dock en möjlighet för dig att begära jämkning enligt 12 kap 2 § äktenskapsbalken. Om du begär jämkning kommer "vardera sidan behålla sitt giftorättsgods", vilket betyder att du behåller det du äger och din frus arvingar får dela på det hon ägde. Denna regel används främst om den efterlevande maken är den rikare av makarna och syftar till att skydda efterlevande make.

Begär du jämkning kan du helt enkelt ha rätt att behålla huset, tillsammans med den egendom som står på dig. Din frus kvarlåtenskap kommer delas lika mellan hennes bröstarvingar (barn). Särkullbarn, alltså barn som inte är era gemensamma barn, ärver direkt när din fru dör. Era gemensamma barn ärver först när ni båda avlidit vilket innebär att du ärver den delen med fri förfoganderätt.

Det du får behålla om din fru avlider är alltså det du erhåller från bodelningen samt den del av din frus kvarlåtenskap som ert gemensamma barn skulle ärvt, se 3 kap 1 § ärvdabalken.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas TärnrothRådgivare