FrågaFAMILJERÄTTBodelning09/08/2016

Jämkning av bodelning

Hej

Står inför skillsmässa. Vi har ing gemensamma barn. Inga äktenskapsförord finns.

Vi bor i en bostadsrätt som jag köpte och som var fullbetald 1991. Jag har även före och efter betalt all kostnader för lägenheten, före och efter giftermål 1997.

Kan jag på något sätt undvika att lägenheten ingår i bodelningen, då jag ensam betalt den innan äktenskap och stått för alla kostnader?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av 7 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB) (https://lagen.nu/1987:230#K7P1S1) framgår att en makes egendom är giftorättsgods om den inte är enskild egendom. Förutom genom äktenskapsförord kan egendom bli enskild bl a genom villkor i arv, testamente, gåva, 7 kap. 2 § 1 st. 1-6 p. ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1). I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå, 10 kap. 1 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K10P1S1). Det som återstår av makarnas giftorättsgods efter avdrag för skulder ska läggas samman och därefter delas lika, 11 kap. 3 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K11P3S1).

Då ni inte har något äktenskapsförord och du själv förvärvat bostadsrätten är den således giftorättsgods och kan inte hållas utanför bodelningen.

En bodelning kan dock jämkas om det är oskäligt att en make skall lämna egendom till andra maken i den omfattning som följer av bodelningsreglerna. Maken får då behålla mera av sin egendom, 12 kap 1 § 1 st. ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K12P1S1).

Vid skälighetsbedömningen skall särskilt beaktas äktenskapets längd, men även makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt. Jämkningsregeln är avsedd att användas restriktivt och är i första hand avsedd för kortvariga äktenskap, men en helhetsbedömning ska göras i det enskilda fallet. För en jämkning kan t ex tala att ena maken vid äktenskapets ingående har fört in egendom av stort värde i boet (Prop 1986/87:1 s. 184).

I ditt fall talar äktenskapets läng emot en jämkning, med ett kortvarigt äktenskap avses ett äktenskap som varat mindre än 5 år. Vid en helhetsbedömning kan det dock finnas andra skäl som talar för jämkning, beroende på hur era övriga ekonomiska förhållanden och andra omständigheter ser ut.

Med vänlig hälsning,

Linda CritchleyRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”