Jämka eller ogiltigförklara testamente

2020-03-28 i Testamente
FRÅGA
Vid bouppteckning efter min bror kom det fram ett testamente där tillgångarna skulle gå till en person utanför släkten. Vi är tre syskon och en av oss hade möjlighet att få juristhjälp och det framkom då att testamentet inte är korrekt. Juristen vill nu pröva testamentet i tingsrätten men han företräder bara en av oss tre syskon.Måste alla tre syskon lämna in stämning till tingsrätten eller räcker det att tingsrätten förklarar testamentet ogiltigt och tillgångarna går till oss syskon i vanlig ordning.?Om alla tre måste ha advokat/ombud så kan det väl bli stora kostnader som vi nog inte är beredda att ta.Har ingen aning om vad det kan kosta att driva en sån här sak i tingsrätten?
SVAR

Hejsan och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Så som jag förstår din fråga så har all egendomen från din bror testamenterats bort och detta är något jag kommer att utgå från i mitt svar.

Vi berör alltså arv och frågans svar hittar vi i ärvdabalken (ÄB). Det finns två sätt att gå tillväga för att ni ska kunna få del av er brors arv, antigen att ogiltigförklara ett testamente eller att jämka det.

Alternativ nr 1: Ogiltigförklara testamentet

Det finns en del omständigheter som kan innebära att testamentet blir ogiltigt, och kan då ogiltigförklaras. Detta innebär att testamentet inte har någon verkan och man följer arvsordningen som statueras i 2 kap ÄB.

1. Om din släkting var under 18 år när denne upprättade testamentet, om det inte rör sig om någon som har fyllt 16 år och det rör egendom som denne själv får råda över (ÄB 9 kap. 1 §).

2. Om det inte upprättats skriftligen med två vittnen som närvarat samtidigt som din släkting skrivit under testamentet. Dessa vittnen behöver även ha skrivit under sina namn på testamentet och vetat om att det varit ett testamente (ÄB 10 kap. 1 §).

3. Vittnena får inte vara under 15 år eller har en psykisk störning som gör att något av vittnena inte förstått betydelsen av att skriva under ett testamente. Vittnena får heller inte vara make till den som skrivit testamentet, inte heller sambo, någon som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerskap, eller är syskon till din släkting (ÄB 10 kap. 4 § första stycket).

4. Har din släkting upprättat testamentet under påverkan av en psykisk störning är det inte gällande (ÄB 13 kap. 2 §).

5. Slutligen gäller inte heller testamentet om någon tvingat din släkting att upprätta det eller fått din släkting till att upprätta testamentet genom missbruk av dennes oförstånd, viljesvaghet beroendeställning, eller att din släkting blivit svikligt förledd att upprätta testamentet (ÄB 13 kap. 3 §).

Enbart en av dessa punkter ovan behöver uppfyllas för att bli ogiltigt. Viktigt att tänka på är att testamente blir inte automatiskt ogiltigt bara för att någon av de 5 punkterna ovan uppfylls. Det krävs att någon som har rätt att ärva klandrar/bestrider det inom 6 månader från det att dessa fått ta del av testamentet. Klandras inte testamentet inom denna tid gäller testamentet (ÄB 14 kap. 5 § första stycket).

Effekten av en ogiltigförklaring– Effekten blir om någon av punkterna ovan uppfylls och klandertalan väcks inom 6 månader av dig eller något av dina syskon eller någon annan som har rätt att ärva enligt 2 kap ÄB, så kommer testamentet inte bli giltigt. Detta innebär alltså att testamentet inte har någon verkan och du samt dina syskon då får rätt till allt arv. Enbart en av er syskon måste väcka talan om detta, ni behöver inte alla väcka talan om klander. När väl testamentet är ogiltigförklarat så gäller det för er alla.

Alternativ nr 2: Jämka testamente

Om det skulle vara så att testamentet är giltigt och att det inte går att ogiltigförklara, då försöker man jämka det. Om det finns ett testamente som testamenterar bort all egendomen så har man som arvinge rätt att jämka testamentet för att kunna få ut sin laglott (7 kap 3 § ÄB). Detta innebär att man inte får ut allt man skulle få om testamentet inte fanns, men man får rätt till hälften av allt man skulle haft ( 7 kap 1 § ÄB). Detta innebär alltså att om din släkting har 100 000 kr, men sedan testamenterar bort allt, så har du rätt att jämka testamentet och få 50 000 kr. Jämkningen måste ske inom 6 månader från att du får testamentet (7 kap 3 § ÄB).

Effekten av jämkning – Jämkningen innebär att du enbart kan få ut hälften av vad ditt arv skulle ha varit om testamentet inte fanns. Du måste även själv kräva din rätt till laglott. Detta kan innebära att du och dina syskon kräver detta tillsammans och representeras av samma advokat/jurist eller att du enskilt kräver din rätt. Det senare alternativt blir dyrare.

Kostnad för juridisk hjälp – Att anlita en advokat för representation eller liknande i rätten är ju tyvärr ingen billig historia. Generellt kostar det 1500 till 2000 kr/h för att anlita en advokat eller juridisk rådgivning. Att väcka en talan i tingsrätt tar dessutom tid och kan bli många timmars arbete, men hör av er till närmsta jurist med närmare förfrågningar för att få en exakt redovisning över kostnaden. Jag har inga exakta siffor och kan inte spekulera i den frågan.

Hoppas detta var till hjälp!

Oscar Rudén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2820)
2021-04-15 Efterlevande makes rätt till arv
2021-04-14 Får jag rätt till arv genom att inte godta ett testamente?
2021-04-12 Vad händer med arv om vi ''bara'' är sambos?
2021-04-11 Hur kan man stoppa en bedragare från att få arv?

Alla besvarade frågor (91261)