Jämka bodelning vid makes död enligt 12 kap. 2 § äktenskapsbalken

2016-09-24 i Bodelning
FRÅGA
Hej.Har läst att man kan avstå (skjuta upp bouppteckning)? Enligt 12 2 äktenskapsbalken? Skulle vilja veta mer om saken, vad hittar jag mer info om det?Tack för svaret på förhand.Mvh//Helena
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om äktenskap återfinns i äktenskapsbalken; nedan ÄktB, se här. Regler om arv återfinns i ärvdabalken; nedan ÄB, se här.

Den regeln du nämner (12 kap. 2 § ÄktB) handlar om en möjlighet till jämkning av bodelningen till fördel för den efterlevande maken vid den andre makens död. Den efterlevande maken har ensam en möjlighet att åberopa regeln. Enligt regeln heter det att "vardera sidan som sin andel behåller sitt giftorättsgods". Om en efterlevande make åberopar denna regel innebär det således att vardera maken får behålla sin egen egendom. Det genomförs ingen likadelning av giftorättsgodset i bodelningen. Den efterlevande maken tjänar på att åberopa denna jämkningsmöjlighet om den efterlevande maken äger mer egendom än vad den först avlidne maken gjorde, eftersom att den efterlevande då får behålla all sin egendom efter bodelningen.

Exempel
A och B är gifta. A äger 100 000 kr i giftorättsgods. B äger 50 000 kr i giftorättsgods. B dör. B hade 2 särkullbarn som vill ärva B direkt. Bodelning ska göras. A vill behålla sitt giftorättsgods och åberopar jämkning enligt 12 kap. 2 § ÄktB. A får då behålla sina 100 000 kr giftorättsgods i bodelningen. B:s särkullbarn ärver bara hans 50 000 kr i giftorättsgods.

Man skulle kunna kalla det att "avstå likadelning i bodelningen", eftersom att man inte genomför en vanlig delning i bodelningen vid åberopande av 12 kap. 2 § ÄktB.

Vanligtvis åberopas 12 kap. 2 § ÄktB för att skydda sin egendom från särkullbarn och testamentstagare, som annars hade kunnat få ärva en del av den efterlevandes egendom om en likadelning hade genomförts.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2750)
2021-02-27 Bodelning vid samboförhållandets upphörande
2021-02-27 Bodelning vid samboförhållandets upphörande
2021-02-26 Vad avses med personlig egendom?
2021-02-25 Avräkning av skulder vid bodelning

Alla besvarade frågor (89651)