Jag vill väcka talan om skadestånd gentemot Landstinget för en vårdskada, är det för sent?

Hej

Jag har under årens lopp använt mig av er för hjälp som har dykt upp sen jag blev vårdskadad 2011.

Nu har jag kommit så långt att jag vill stämma landstinget för min vårdskada. Enligt skadelagen.

Har gått den långa vägen via IVO, LÖF, Patientskadenämnden m.fl. samt polisanmälningar ansvariga men detta har inte gått.

I snart 9 år har jag kämpat. Förlängning av preskription kan jag inte få men allt lyder över skadelagen.

Nu har jag varit i kontakt med en advokatfirma men alla har så mycket att göra. De skulle komma tillbaka men det har de inte.

Så nu fråga jag er. Har ni lust och tid att ta er ann detta?

Tackar för en återkoppling.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag beklagar vårdskadan du har råkat ut för. Jag kommer att gå igenom definitionen av vårdskada och olika sätt att anmäla detta. Därefter kommer jag att försöka utreda när preskription inträder samt ge råd om vad du kan göra nu och vad som gäller om du vill ta hjälp av någon av Lawlines jurister.

Definition av vårdskada

En vårdskada är en skada som har inträffat i vården och som kunde ha undvikits om rätt åtgärder hade gjorts. Skadan eller risken för skadan kan ha uppstått i samband med en undersökning, vid vård eller vid en behandling. Skadan kan vara kroppslig eller psykisk. I ditt fall framgår det inte om du råkat ut för en fysisk eller psykisk skada, och det framgår inte heller exakt hur skadan uppkom, men i mitt svar kommer jag att utgå från att du drabbats av en vårdskada.

Lex Maria-anmälan

Vid en allvarlig vårdskada ska vårdgivaren (sjukhuset eller annan vårdinrättning) anmäla sig själva till IVO - inspektionen för vård och omsorg, se mer information på 1177:s hemsida (här). När en vårdgivare anmäler sig själv är det en Lex Maria-anmälan (motsvarande inom äldrevården samt inom verksamhet för funktionshindrade heter Lex Sarah-anmälan). Som anhörig eller drabbad av vårdskada kan man inte själv göra en Lex Maria-anmälan, utan det är enbart vårdgivaren som kan göra det.

Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Om en patient råkar ut för en vårdskada, kan hen göra en anmälan till IVO (här). Om patienten har avlidit eller av annan anledning inte kan ta ställning till att anmäla får en närstående till patienten anmäla händelsen. Som närstående räknas vanligen familj, sammanboende och annan nära släkt eller en mycket nära vän, se IVO:s hemsida.

Ersättning från Patientskadenämnden

Om en patient har råkat ut för en personskada i samband med vård, behandling etc., kan hen få ersättning enligt Patientskadelagen, se Patientskadelagen 6 § (här). För att patienten ska få ersättning ska det vara "övervägande sannolikhet" att skadan har orsakats av exempelvis vård.

Är det möjligt att driva en skadeståndsrättslig process mot en vårdgivare?

Enligt Skadeståndslagen 2 kap 1 § (här), gäller att den som uppsåtligen eller av vållande orsakar sak- eller personskada ska ersätta skadan.

I Sverige har arbetsgivaren ett principalansvar för sina anställda, se Skadeståndslagen 3 kap 1 § (här). Det innebär att det inte finns möjlighet att stämma en enskild arbetstagare på skadestånd (i det här fallet en vårdanställd) utan då får man väcka skadeståndstalan mot arbetsgivaren, i detta fall vårdinrättningen. En enskild arbetsgivare kan enbart bli skadeståndsskyldig om det finns synnerliga skäl, se Skadeståndslagen 4 kap 1 § (här).

Du uppger att du vill stämma Landstinget på skadestånd enligt Skadeståndslagen. Det är möjligt att väcka talan om skadestånd mot en vårdgivare, men det kan vara svårt att få skadestånd, då man måste bevisa att det finns ett samband mellan uppsåtet/oaktsamheten och skadan som inträffade.

Det är möjligt att en enskild läkare eller sjuksköterska kan hållas straffrättsligt ansvarig, men det är mycket ovanligt.

När inträder preskription?

Om man vill kräva ersättning enligt Patientskadelagen måste man väcka talan inom tio år från tidpunkten då skadan orsakades, se Patientskadelagen 23 § (här). Din skada inträffade 2011, vilket innebär att du måste väcka talan allra senast 2021. Det framgår inte i frågan vilket datum under 2011 skadan inträffade, men tidsfristen räknas från datumet då skadan inträffade.

Skadeståndslagen innehåller inga regler om preskription, utan då får man kolla i Preskriptionslagen (här). Enligt praxis börjar preskriptionstiden löpa från att den skadegörande handlingen inträffar. Huvudregeln enligt Preskriptionslagen är att en fordran preskriberas efter tio år, se Preskriptionslagen 2 § 1 st (här). Därför verkar det rimligt att även denna preskriptionstid är tio år.

Vad du kan göra nu

Vad jag kan bedöma har preskriptionstiden inte gått ut än, men om du vill väcka talan bör du göra det så fort som möjligt. Om du vill anlita en av Lawlines jurister kostar det 2 000 kronor (inklusive moms) per timme. Länk för att boka tid med jurist finns här.

Om du har fler frågor kan du även ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny HedinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”